Latest News

Friday, December 7, 2012

อิเหนา : อิเหนาทูลลาไปไล่เนื้อ (๓๐)อิเหนาทูลลาไปไล่เนื้อ


     เมื่อนั้น
ระเด่นมนตรีเฉิดฉัน
แจ้งว่าบิตุรงค์ทรงธรรม์
ใช้ให้ดะหมังนั้นไปนัดการ
จัดแจงที่จะแต่งสยุมพร
พระเร่งร้อนฤทัยดังไฟผลาญ
แต่โศกาครวญคร่ำรำคาญ
จะคิดอ่านผ่อนผันฉันใดดี ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     อย่าเลยจะทูลลาไปเล่นไพร
แต่พอได้ออกจากกรุงศรี
แล้วจะไปหมันหยาธานี
ให้สมที่จินดาอาวรณ์ ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     คิดแล้วอ่าองค์ทรงเครื่อง
ย่างเยื้องจากแท่นบรรจถรณ์
มาทรงกัณฐัศว์อัสดร
บทจรเข้ายังวังใน ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เสมอ
 
     ครั้นถึงจึงถวายอัญชลี
พระชนกชนนีเป็นใหญ่
เห็นท่วงทีชอบช่องจึงทูลไป
ว่าลูกไม่สบายมาหลายวัน
ขอพระองค์จงโปรดปรานี
พรุ่งนี้จะลาไปไพรสัณฑ์
เที่ยวไล่มฤคาในอารัญ
เจ็ดวันจะกลับมาเวียงชัย ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
พระองค์ทรงพิภพสบสมัย
ฟังโอรสลาไปเล่นไพร
ภูวไนยไม่พะวงสงกา
จึงตริตรึกปรึกษามเหสี
อิเหนานี้คำนึงถึงจินตะหรา
เศร้าหมองไม่หายหลายเดือนมา
จะต้องตามวิญญาณ์ให้คลายใจ
ว่าพลางทางมีพจนารถ
อนุญาตโดยดังอัชฌาสัย
ลูกรักจักลาไปเล่นไพร
ก็ตามใจแต่อย่าอยู่ช้า
แล้วดำรัสตรัสสั่งตำมะหงง*
ท่านจงไปด้วยโอรสา
เป็นผู้ใหญ่ต่างใจต่างตา
อย่าให้พระลูกยาอยู่นาน
กำชับให้กลับในเจ็ดวัน
ถึงกรุงกุเรปันราชฐาน
สั่งเสร็จเสด็จจากพระโรงธาร
ภูบาลเข้าสู่ปราสาทชัย ฯ
ฯ ๑๐ คำ ฯ เสมอ
     เมื่อนั้น
ระเด่นมนตรีศรีใส
ชื่นชมสมจิตที่คิดไว้*
ก็คลาไคลไปปราสาทวิยะดา ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เสมอ
     พอประสบพบองค์มะเดหวี
สถิตที่ห้องทองขนิษฐา
พระลดองค์ลงถวายวันทา
ทำทีกิริยาเปรมปรีดิ์
แล้วโอบอุ้มประคองพระน้องรัก
มาใส่ตักเชยชมมารศรี
ชันษายังไม่ถึงกึ่งปี
อนิจจาพี่นี้จะจากไป
พระสะท้อนถอนจิตจาบัลย์
สุดที่จะกลั้นกันแสงได้
ชลเนตรคลอเนตรภูวไนย
ผินไปทรงซับเสียฉับพลัน ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
มะเดหวีมีศักดิ์เฉิดฉัน
เห็นอิเหนาลูกยาจาบัลย์
จึงตรัสถามไปพลันทันใด
เจ้าอุ้มน้องเชยชมภิรมย์รัก
เป็นไรนั่นผันพักตร์ไปร้องไห้
เห็นผิดทีเที่ยวป่าพนาลัย
เหมือนจะไปอยู่ช้าสักห้าปี ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
ระเด่นมนตรีเรืองศรี
เสแสร้งแกล้งทูลพระชนนี
เมื่อกี้ผงปลิวเข้าตา
ก้มกรีดชลเนตรจะให้หาย
ยังระคายเคืองเนตรเป็นหนักหนา
อย่ากินแหนงแคลงใจพระมารดา
ใช่ว่าจะโศกศัลย์ด้วยอันใด
ซึ่งลูกจะลาไปอารัญ
เจ็ดวันก็จะกลับกรุงใหญ่
ว่าพลางวางองค์พระน้องไว้
บังคมไหว้มะเดหวีแล้วลีลา ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ เสมอ
     ครั้นถึงประเสบันทันที
นั่งเหนือแท่นมณีที่ข้างหน้า
จึงสั่งสี่พี่เลี้ยงให้ตรวจตรา
โยธาสำหรับทัพชัย
จงจัดคนนำทางที่สันทัด
ดั้นดัดมรคาป่าใหญ่
พอย่ำยามสามจะยกไป
อย่านอนใจให้ทันเวลา ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     บัดนั้น
ประสันตารู้ในแต่ไม่ว่า
ทำนับนิ้วจับยามสามตา
เฉยหน้าทูลองค์พระทรงธรรม์
เสด็จในยามนี้เถิดดีจริง
จะเกิดลาภสักสิ่งเป็นแม่นมั่น
ถ้ามิได้สมจิตที่คิดนั้น
ขอถวายชีวันประสันตา ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
พระโฉมยงวงศ์อสัญแดหวา
ยิ้มพลางทางเขม้นนัยนา
แล้วตรัสว่าช่างทำนายทายเดา
นี่ใครใช้ให้เจ้าเป็นหมอดู
อวดรู้พูดโป้งไปเปล่าเปล่า
จะได้ลาภมิได้ก็ทำเนา
มิใช่การอย่าเอามาพาที
ไม่สบายวิญญาณ์จะคลาไคล
ก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจของพี่
รำคาญวานอย่าเฝ้าเซ้าซี้
จงไปจัดโยธีให้พร้อมไว้ ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     บัดนั้น
ยะรุเดะผู้มีอัชฌาสัย
แย้มยิ้มในหน้าแล้วว่าไป
เจ้าพูดไยอย่างนั้นประสันตา
ถึงได้ลาภอย่างไรก็ไม่ชื่น
ไม่เหมือนคืนเขตขัณฑ์หมันหยา
ว่าพลางทางถวายบังคมลา
ออกมาหน้าจักรวรรดิ์จัดพล ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ เจรจา
     ตั้งกองท้องสนามตามอย่าง
ขุนช้างผูกช้างระวางต้น
แต่ละตัวห้าวหาญชาญชน
ชนะศึกฝึกฝนมาหลายคราว
ขุนม้าผูกม้าพาชี*
แซมสีเหลืองกะเลียวเขียวขาว
เลือกล้วนตัวดีมีฝีเท้า
ประดับเครื่องกุดั่นดาวนากทอง
ขุนรถเร่งเทียมรถา
อาชาฉุดชักเคล่าคล่อง
สารถีขี่ขับตามทำนอง
เหน็บกริชฝักทองถือธนู
ขุนพลจัดพลพร้อมพรั่ง
คับคั่งโยธีทั้งสี่หมู่
กรมวังนั่งคอยไขประตู
เตรียมท่าพระโฉมตรูจะยาตรา ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ เจรจา
     ร่าย

     เมื่อนั้น
พระโฉมยงวงศ์อสัญแดหวา
ครั้นล่วงปฐมยามเวลา
เสด็จมาเข้าที่พระบรรทม ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เสมอ
     ช้า

     เอนองค์ลงรำพึงคะนึงใน
ดังได้โฉมตรูมาสู่สม
ยินดีปรีดาในอารมณ์
พลางชมสไบบางต่างเทวี
หอมตลบอบซาบนาสา
เหมือนกลิ่นจินตระหรามารศรี
นึ่งนึกตรึกไตรในราตรี
ภูมีไม่สนิทนิทรา
แต่เฝ้าเปรมปริ่มกระหยิ่มใจ
เหมือนพรุ่งนี้จะได้ไปเห็นหน้า
พระกรรณตรับนับทุ่มนาฬิกา
นั่งคอยเวลาจะคลาไคล ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     ร่าย

     ครั้นประโคมฆ้องย่ำสามยามเศษ
ภูวเรศยินดีจะมีไหน
เสด็จออกจากห้องทองทันใด
คลาไคลไปสรงชลธาร ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เสมอ
     โทน

     ไขสุหร่ายวารินกลิ่นเกลี้ยง
สถิตนั่งเหนือเตียงสรงสนาน
ทรงสุคนธ์ปนทองรองพาน
กลิ่นสุมาลย์ตลบอบองค์
สอดใส่สนับเพลาพื้นตาด
ปักรูปสีหราชเหมหงส์
ภูษายกแย่งครุฑภุชงค์
ฉลององค์อินทรธนูงามงอน
เจียระบาดตาดสุวรรณพรรณราย
คาดปั้นเหน่งเพชรพรายสายสร้อยอ่อน
ทับทรวงดวงกุดั่นดอกซ้อน
ทองกรแก้วมณีเจียระไน
ธำมรงค์ค่าเมืองเรืองระยับ
มงกุฎเก็จเพชรประดับดอกไม้ไหว
เหน็บกริชเทวาแล้วคลาไคล
มาทรงมโนมัยในเที่ยงคืน ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ เชิดฉิ่ง
     ม้าเอยม้าต้น*
สามารถอาจผจญไม่เต้นตื่น
พ่วงพีมีกำลังยั่งยืน
ตัวรู้อยู่ปืนได้ทดลอง
ผูกเครื่องกุดั่นดาวจำหลัก
สายถือเทศถักเป็นลายสอง
ห้อยหูพู่จามรีกรอง
ใบโพธิ์ทองถมยาประดับเพชร
พานหน้าพนังข้างอย่างนอก
ดวงดอกเนาวรัตน์ตรัสเตร็จ
พระทรงแส้สุวรรณกัลเม็ด
เสนาตามเสด็จแน่นนันต์
ม้าพี่เลี้ยงเคียงม้าที่นั่งทรง
ตำมะหงงนั้นนำพลขันธ์
เดินทางสว่างแจ้งด้วยแสงจันทร์
เร่งกันให้รีบจรลี ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ เชิด
     โอ้ร่าย

     เข้าในอรัญวาป่าใหญ่
ภูวไนยคะนึงถึงโฉมศรี
โอ้ว่าจินตระหราวาตี
ป่านฉะนี้ดวงใจจะไสยา
หรือจะตื่นนิทราเพลาดึก
รำลึกถึงพี่บ้างกระมังหนา
หอมหวนอวลรสสุมาลา
พระพายพากลิ่นตลบอบอาย
น้ำค้างตกต้องใบพฤกษา
จับแสงจันทราจำรัสฉาย
หิ่งห้อยย้อยระยับจับไม้ราย
พรายพรายแพร้วแพร้วที่แถวทาง
เสียงบุหรงร้องก้องพนาวัน
สุริย์ฉันจวนแจ้งแสงสว่าง
พอพ้นด่านกุเรปันชั้นกลาง
หนทางรื่นราบดังปราบไว้ ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ
     ร่าย

     พระคิดดูรู้ระยะมรคา
เห็นยังไกลหมันหยากรุงใหญ่
จะอุบายขับควบอาชาไนย
รีบไปให้เปลืองหนทางจร
คิดแล้วจึงมีบัญชาสั่ง
ให้รอรั้งมโนมัยไว้ก่อน
พอรุ่งรางสร่างแสงทินกร
จึงให้ควบอัสดรดูกำลัง ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ เจรจา
     แล้ววางม้าทรงลงแส้
ทั้งทวยหาญม้าแห่หน้าหลัง
ต่างควบอาชาดาประดัง
คับคั่งเคียงแข่งแซงไป
บ้างมุ่นหกผกโผนลำพอง
แตกคลองพากระเจิงเข้าเชิงไผ่
แต่กระชากลากฉุดจนอ่อนใจ
แก้ไขสิ้นคิดถึงปิดตา
พวกขี้ขลาดอวดดีขี่เบาะบาง
สะบัดย่างวางตามเป็นสามขา
รัดอกขาดพลาดพลัดลงมา
ปากคอคิ้วตาระยำยับ*
บ้างควบปรึงตะบึงไปไม่รอรั้ง
จนตาลายสิ้นกำลังลมจับ
เหงื่อออกอาบหน้าเอาผ้าซับ
แล้วรีบขับควบตามเสด็จไป ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ เชิด
     ลุล่วงมรคามาถึง
ที่หนึ่งธารท่าชลาไหล
เวลาเที่ยงแดดร้อนอ่อนใจ
จึงสั่งให้พักพลโยธา ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     บัดนั้น
ขุนหมื่นพันทนายซ้ายขวา
ต่างเปลื้องเครื่องอานอาชา
พานหน้าซองหางออกวางไว้
คนเลี้ยงเคียงม้าจูงประจำ
มาลงน้ำกินหญ้าในป่าใหญ่*
บรรดาคนเดินเท้านั้นไซร้
ก็ตามไปถึงพลันทันที
บ้างหุงโภชนาอาหาร
สับสนอลหม่านอึงมี่
บ้างถากเสาเกลาไม้มากมี
ทำที่ประทับพลับพลาพลัน ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ เจรจา
     เมื่อนั้น
ระเด่นมนตรีเฉิดฉัน
พระเสด็จย่างเยื้องจรจรัล
ขึ้นสู่สุวรรณพลับพลาชัย ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เสมอ
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top