Latest News

Wednesday, December 19, 2012

อิเหนา : ประสันตาเกิดวิวาทกับพวกทหารของระตูบุศสิหนา (๓๕)ประสันตาเกิดวิวาทกับพวกทหารของระตูบุศสิหนา


     บัดนั้น
พวกทหารครั้นเห็นก็ร้องว่า
อ้ายนี่บ่าวใครไปไหนมา
กิริยากรีดกรายเหมือนเจ้าชู้
ไม่รู้หรือว่าพลับพลาชัย
ระตูภูวไนยเสด็จอยู่
ยิ่งว่ายังขืนยืนดู
บ้างจะไสคอขู่สำทับ
บ้างโบกมือบ้างถือดินทิ้ง
ก่งกระสุนขึ้นยิงแล้วร้องขับ*
บ้างว่าน่าถองเสียให้ยับ
บ้างว่าจะจับเอาตัวดี ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     บัดนั้น
ประสันตาไม่ท้อถอยหนี
จึ่งว่ากูเป็นชาวพนาลี
นายชื่อปันหยีชาญชัย
อันจารีตนิสัยชาวป่า
จะรู้จักท้าวพระยาก็หาไม่
ถึงจะห้ามมิให้เข้าไป
เหตุใดไม่บอกแต่ดีมา
นี่หรือพลับพลาของระตู
แต่ชุมนุมนายกูก็ใหญ่กว่า
มึงอย่าเย่อหยิ่งหยาบช้า
ถึงเป็นชาวป่าไม่กลัวใคร ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
 
     บัดนั้น
พวกทหารได้ฟังก็มันไส้
จึ่งร้องว่าฮ้าเฮ้ยไอ้โจรไพร
บังอาจใจขึ้นเสียงเถียงอึง
ว่าไม่รู้กูก็บอกออกให้*
ทำไมมากลับโกรธขึ้ง
โอหังอวดกล้าหน้ามึง
ถองเล่นคนละตึงก็เหลือตาย
มึงมาเท่านี้สี่ห้าคน
ไม่ครือมือพวกพลทั้งหลาย
แม้นรักตัวกลัวชีวิตวอดวาย
อย่าหยาบช้าท้าทายเร่งหนีไป ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     บัดนั้น
ประสันตาแค้นขัดอัชฌาสัย*
จึงร้องตอบไปพลันทันใด
มึงจะมาขู่ใครไอ้เช่นนี้
ถึงกูน้อยตัวไม่กลัวเกรง
จะต่อสู้กับเองไม่ถอยหนี
หน้าไหนใครเหวยว่ากล้าดี
ให้มึงขี่คอแข่งกันเข้ามา ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     บัดนั้น
โยธีท้าวบุศสิหนา
ได้ฟังถ้อยคำก็โกรธา
จึ่งกรูออกมาทันใด
บ้างฉวยได้ไม้พลองตระบองสั้น
สกัดหน้าดากันเข้าล้อมไล่
บ้างกำหมัดขัดเขมรเข้าไป
หมายใจจะจับเอาตัว ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     บัดนั้น
ประสันตาชาญชัยมิใช่ชั่ว
กับบ่าวห้าวหาญไม่เกรงกลัว
ระวังตัวหลีกหลบรบพลาง
แต่ละคนเข้มขัดสันทัด
รับรองป้องปัดไม่ขัดขวาง
แกว่งอาวุธเงื้อง่าเป็นท่าทาง
ล่อไว้ให้ห่างไม่เข้าชิด
เหล่าทหารหักโหมโถมเข้ามา
ประสันตาต่อแย้งแทงด้วยกริช
พลระตูแตกตายวายชีวิต*
ได้ทีไล่ประชิดติดพัน ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     แต่บ่าวบาดเจ็บสองคน
ทานทนทรหดอดกลั้น
เช็ดเลือดเดือดแค้นขบฟัน
หุนหันโมโหโกรธา
พลางร้องว่าท้าทายเยาะเย้ย
เหวยเหวยพวกประตูที่อวดกล้า
ถ้าดีให้เจ้ามึงตามมา
จะให้นายกูฆ่าเสียบัดนี้
ว่าแล้วรีบพลากันคลาไคล
ไม่ตรงไปพลับพลาปันหยี
เข้าแอบซุ่มซ่อนอยู่ดูท่วงที
จะฟังเหตุร้ายดีให้รู้มา ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
ระตูผู้ผ่านบุศสิหนา
ได้ยินเสียงอื้ออึงถึงพลับพลา*
ขัดใจไคลคลาออกมาพลัน
เสด็จเหนือแท่นที่นั่งบัลลังก์รัตน์
จึ่งดำรัสตรัสถามกิดาหยัน
ใครวิวาทชกตีกันนี่นันต์
จะกลัวเกรงใจกันก็ไม่มี ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     บัดนั้น
กิดาหยันบังคมเหนือเกศี
ทูลสนองภูวไนยไปทันที
เมื่อกี้มีพวกโจรไพร
อาจอุกบุกบั่นเข้ามา
ชาวเราร้องว่ามันด่าให้
อวดฝีมือถือตัวไม่กลัวใคร
ทะนงใจเจรจาท้าทาย
ครั้นล้อมไล่จับมันสัประยุทธ์
พวกเราม้วยมุดเป็นมากหลาย
กราบทูลแต่ต้นจรปลาย
บรรยายให้ทราบทุกสิ่งอัน ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top