Latest News

Saturday, December 8, 2012

อิเหนา : อิเหนาแปลงเป็นปันหยี (๓๑)อิเหนาแปลงเป็นปันหยี


     จึงตรัสเรียกระเด่นดาหยน
กับพี่เลี้ยงสี่คนเข้ามาใกล้
พระเสแสร้งแกล้งกล่าวเป็นกลใน
หวังมิให้ตำมะหงงสงกา
เราจะไปประพาสพนาลี
ครั้งนี้มิให้องออกหน้า*
จะแปลงปลอมเป็นชาวอรัญวา
เที่ยวป่าให้สนุกทุกตำบล
เกลือกจะมีอะไรที่ไหนบ้าง
ชาวบ้านถึงบางกลางไพรสณฑ์
ถ้าพอพบสบโชคชอบกล
จะใหญ่คนละคนที่ดีดี
จงกำชับโยธาทุกหมวดกอง
ให้เรียกน้องว่ามิสาระปันหยี
แล้วเปลี่ยนนามพหลมนตรี
เป็นชื่อชาวพนาลีจงทุกคน
ตรัสพลางทางเตือนประสันตา*
เร่งไปผูกอาชาม้าต้น
แต่พอบ่ายแสงสุริยน
จะยกพลรบไปในไพรวัน ฯ
ฯ ๑๐ คำ ฯ
 
     เมื่อนั้น
ระเด่นดาหยนคนขยัน
เข้าใจในที่พระทรงธรรม์
กับพี่เลี้ยงพากันออกมา
เร่งให้ผูกอาชาม้าที่นั่ง
แล้วสั่งโยธีถ้วนหน้า
จงทำเป็นชาวพนาวา
ดังลิ้นพูดจาพาที
อันพระสุริย์วงศ์ทรงเดช
แปลงเพศเป็นชาวพนาศรี
ทรงนามมิสาหรังปะรังตี
ปันหยีกัสมาหรังฤทธิรณ
ระเด่นดาหยนพระวงศา
ผลัดชื่อกุดาระมาหงน
พวกพี่เลี้ยงเสนาสามนต์
ต่างคนหารือให้ชื่อกัน
ตำมะหงงชื่อสุหรันดากา
ปูนตาชื่อดารามาหงัน
ยะรุเดะพี่เลี้ยงพระทรงธรรม์
ชื่อมาหงันเอ็งหูรกูดา
อันกะระตาหลาพี่เลี้ยงนี้
ชื่อกุดาส่าหรีกันตะหรา
ประสันตาชื่อกุดาระมายา
เสนาเปลี่ยนชื่อทุกคนไป ฯ
ฯ ๑๒ คำ ฯ เจรจา
     ครั้นเสร็จก็พากันมาเฝ้า
ก้มเกล้ากราบทูลแถลงไข
อันชื่อซึ่งแปลงเป็นชาวไพร*
ทั้งนายไพร่พร้อมกันดังบัญชา ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
พระสุริย์วงศ์เทวัญอสัญหยา
ชื่นชมสมจิตจินดา
จึงปรึกษาพี่เลี้ยงอันร่วมใจ
จะไปโดยมรคานี้ช้านัก
แล้วผู้คนจะรู้จักจำได้
จะลอบสั่งพรานป่าให้พาไป
ยังเขาใหญ่ชื่อว่าปะราปี
ตรัสพลางทางเปลื้องเครื่องทรง
แปลงองค์เป็นชาวพนาศรี
ถือเช็ดหน้าเหน็บกริชฤทธี
มาทรงพาชีฉับพลัน
พร้อมหมู่มาตยาสามนต์
ทวยหาญพหลพลขันธ์
พรานไพรนำหน้าจรจรัล
เลี้ยวลัดดัดดั้นดงมา ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ เชิด
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top