Latest News

Wednesday, December 5, 2012

อิเหนา : ท้าวดาหาขอตุนาหงันนางวิยะดาให้สียะตรา (๒๘)ท้าวดาหาขอตุนาหงันนางวิยะดาให้สียะตรา


     เมื่อนั้น
พระผู้ผ่านกุเรปันนาถา
จึงมีพระราชบัญชา
ปราศรัยเสนาทั้งสามคน
ซึ่งมาท่าทางทุรัศสถาน
เทศกาลเป็นหน้าฟ้าฝน
กันดารโดยมรคาอารญ
ไพร่พลยังพร้อมมูลกัน
อันพระอนุชาทั้งสามองค์
ยังดำรงไอสูรย์เกษมสันต์
อยู่เย็นเป็นสุขทุกนิรันดร์
หรือโรคันอันตรายสิ่งใด
ฯ ๖ คำ ฯ
     บัดนั้น
สามเสนาทูลสนองไข
เดชะพระเดชปกเกศไป
มรคามาได้สะดวกดาย
อันสามสมเด็จพระอนุชา
กับพระญาติวงศาทั้งหลาย
มิได้มีภยันอันตราย
กราบถวายบังคมด้วยภักดี
ฯ ๔ คำ ฯ
 
     เมื่อนั้น
พระปิ่นกุเรปันกรุงศรี
จึงผันพักตรามาพาที*
กับประไหมสุหรีนงเยาว์
อันระเด่นบุษบาดาหานั้น
ได้ไปตุนาหงันให้อิเหนา
บัดนี้วิยะดาลูกเรา
ฝ่ายเขามาขอให้สียะตรา*
ถ้อยทีมีใจจำนง
มิให้เสียสุริย์วงศ์อสัญหยา
จะโอนอ่อนผ่อนตามอนุชา
กัลยาจะเห็นประการใด
ฯ ๖ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
องค์ประไหมสุหรีศรีใส
เคารพอภิวันท์แล้วทูลไป
ตามแต่ภูวไนยจะโปรดปราน
มิใช่ว่าอื่นไกลหาไหนมา
สียะตราหนึ่งหรือก็เป็นหลาน
น้องมิได้แข็งขัดทัดทาน
ให้เคืองบทมาลย์พระผ่านฟ้า ฯ*
ฯ ๔ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
พระผ่านภพกุเรปันหรรษา
จึงดำรัสตรัสสั่งเสนา
จงบอกแก่อนุชาทั้งสามเมือง
ว่าเราอำนวยอวยชัย
ทุกข์โศกโรคภัยจงปลดเปลื้อง
อย่ารู้มีอันตรายระคายเคือง
ให้รุ่งเรืองเดชากฤษฎาการ
ซึ่งพระอนุชาดาหานั้น
ให้มาตุนาหงันว่าขาน
ก็ชอบตามระบอบโบราณ
มิให้เสียวงศ์วานเทวา
ครั้นเสร็จเสด็จยุรยาตร
จากอาสน์สุวรรณเลขา
ชวนประไหมสุหรีลีลา
ไปปราสาทวิยะดานารี
ฯ ๘ คำ ฯ
     บัดนั้น
เสนาทั้งสามกรุงศรี
ครั้นเสด็จขึ้นแล้วก็จรลี
ออกไปจากที่พระโรงคัล
ต่างคนต่างขึ้นอาชา
รีบเร่งโยธาผายผัน
มาจากกรุงไกรกุเรปัน
แยกกันไปยังพารา
ฯ ๔ คำ ฯ เชิด
     ช้า

     เมื่อนั้น
พระโฉมยงวงศ์อสัญแดหวา
แต่จากเยาวมาลย์ช้านานมา
ไม่วายถวิลหาอาลัย
ยามเข้าไสยาในราตรี
ยิ่งทวีทุกข์ทนหม่นไหม้
บรรทมเชยชมแต่สไบ
แทนองค์อรไททุกเวลา
โอ้ว่ายาหยีของพี่เอ๋ย
เมื่อไรเลยจะได้เห็นหน้า
ยังมิทันสู่สมภิรมยา
เวราสิ่งใดให้ไกลกัน
แม้ช้าอีกสักห้าราตรี
เห็นทีจะได้ดังใฝ่ฝัน
พระรำลึกตรึกตราจาบัลย์
แสนวิโยคโศกศัลย์ไม่เคลื่อนคลาย
ฯ ๘ คำ ฯ
     ร่าย

     ซึ่งทรงกำศรดสลดรัก*
อุตส่าห์หักฤทัยเสียให้หาย
แสร้งทำสุขเกษมเปรมปราย
มิให้คนทั้งหลายสงกา
ฯ ๒ คำ ฯ
     ครั้งรุ่งรางสร่างแสงสุริยง     
พระแต่งองค์ทรงเครื่องโอ่อ่า
เสด็จทรงมโมมัยไคลคลา
ขึ้นเฝ้าพระบิดาด้วยพลัน
ฯ ๒ คำ ฯ เสมอ
     ครั้นถึงลงจากอัสดร
บทจรย่างเยื้องผายผัน
เข้าไปถวายอภิวันท์
พระผู้ผ่านไอศวรรย์เวียงชัย ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top