Latest News

Slider

Tuesday, April 23, 2013
อิเหนา : อิเหนาเข้าเฝ้าท้าวหมันหยา (๕๓)

อิเหนา : อิเหนาเข้าเฝ้าท้าวหมันหยา (๕๓)

อิเหนาเข้าเฝ้าท้าวหมันหยา      ร่าย      ๏ บัดนั้น หญิงชายประชาชาวกรุงศรี รู้ว่าร...
Monday, April 15, 2013
no image

อิเหนา : ท้าวหมันหยาให้รับอิเหนาเข้าเมือง (๕๒)

ท้าวหมันหยาให้รับอิเหนาเข้าเมือง      ๏ ครั้นถึงจึงทูลแถลงไข มิใช่โจรไพรดังคำว่า ...
Tuesday, April 9, 2013
no image

อิเหนา : ดะหมังเสนาเมืองหมันหยาไปพบอิเหนา (๕๑)

ดะหมังเสนาเมืองหมันหยาไปพบอิเหนา      ๏ ครั้นถึงจึงคลานเข้าไปเฝ้า ก้มเกล้าบังคมเหนือเกศ...
Top