Latest News

Slider

Wednesday, June 25, 2014
นิราศหนองคาย : หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)

นิราศหนองคาย : หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)

นิราศหนองคาย กวี : หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) ประเภท : กลอนนิราศ ๏ จะเริ่มเรื่องเมืองหนองคายจดหมายเหตุ ในแดนเขตเขื...
Tuesday, June 17, 2014
นายขนมต้มชกพม่าถวายตัวพระเจ้าอังวะ

นายขนมต้มชกพม่าถวายตัวพระเจ้าอังวะ

นายขนมต้มชกพม่าถวายตัวพระเจ้าอังวะ กวี : กรมหลวงพิชิตปรีชากร คำประพันธ์ : โคลงสี่สุภาพ      ๏ อังวะธิราชเจ้า พุกาม ...
Saturday, June 7, 2014
โคลง : ฉันทลักษณ์

โคลง : ฉันทลักษณ์

การจำแนกโคลง โคลงในวรรณกรรมไทย แบ่งได้ดังนี้ คือ โคลงสอง โคลงสองสุภาพ โคลงสองดั้น โคลงสาม โคลงสามสุภาพ โคลงสามดั้น โคลง...
Wednesday, May 28, 2014
โคลงสุภาษิตประจำภาพ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

โคลงสุภาษิตประจำภาพ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

โคลงสุภาษิตประจำภาพ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม     ๑ หน้าเนื้อใจเสือ        หน้า เนตรสมช...
Tuesday, May 6, 2014
อิเหนา : ท้าวดาหาตัดตุนาหงัน (๖๙)

อิเหนา : ท้าวดาหาตัดตุนาหงัน (๖๙)

ท้าวดาหาตัดตุนาหงัน      ๏ เมื่อนั้น พระองค์ทรงพิภพดาหา ทราบสารเคืองแค้นแน่นอุรา จึงตรัสแก่ก...
Sunday, May 4, 2014
อิเหนา : ท้าวกุเรปันผัดท้าวดาหา (๖๘)

อิเหนา : ท้าวกุเรปันผัดท้าวดาหา (๖๘)

ท้าวกุเรปันผัดท้าวดาหา      ๏ เมื่อนั้น พระผู้ผ่านกรุงไกรไอศวรรย์ จึงบัญชาสั่งดะหมังนั้น เร่...
Saturday, May 3, 2014
อิเหนา : ท้าวกุเรปันสั่งอิเหนาให้กลับไปอภิเษก (๖๖), อิเหนาบอกตัดนางบุษบา (๖๗)

อิเหนา : ท้าวกุเรปันสั่งอิเหนาให้กลับไปอภิเษก (๖๖), อิเหนาบอกตัดนางบุษบา (๖๗)

ท้าวกุเรปันสั่งอิเหนาให้กลับไปอภิเษก      ช้า      ๏ เมื่อนั้น องค์ศรีปัตหราได้ฟังสาร ...
Thursday, April 24, 2014
อิเหนา : ท้าวดาหาให้เตือนการอภิเษกอิเหนา (๖๕)

อิเหนา : ท้าวดาหาให้เตือนการอภิเษกอิเหนา (๖๕)

ท้าวดาหาให้เตือนการอภิเษกอิเหนา      ช้า      ๏ มาจะกล่าวบทไป ถึงท้าวดาหาเรืองศรี ตั้...
Monday, April 21, 2014
อิเหนา : นางมาหยารัศมีนางสการะวาตีขึ้นเฝ้านางจินตะหรา (๖๔)

อิเหนา : นางมาหยารัศมีนางสการะวาตีขึ้นเฝ้านางจินตะหรา (๖๔)

นางมาหยารัศมีนางสการะวาตีขึ้นเฝ้านางจินตะหรา      ชมตลาด      ๏ ว่าพลางทางชวนอนุชา มาสระสรงค...
Wednesday, April 16, 2014
อิเหนา : อิเหนาเข้าห้องนางสการะวาตี (๖๓)

อิเหนา : อิเหนาเข้าห้องนางสการะวาตี (๖๓)

อิเหนาเข้าห้องนางสการะวาตี      ช้า      ๏ เมื่อนั้น ระเด่นมนตรีศรีใส อยู่ด้วยจินตะหร...
Tuesday, April 15, 2014
      อิเหนา : ท้าวกุเรปันให้หาอิเหนากลับเมือง (๖๑), อิเหนาผัดทุเลาไม่ยอมกลับ (๖๒)

อิเหนา : ท้าวกุเรปันให้หาอิเหนากลับเมือง (๖๑), อิเหนาผัดทุเลาไม่ยอมกลับ (๖๒)

ท้าวกุเรปันให้หาอิเหนากลับเมือง      ช้า      ๏ เมื่อนั้น พระผู้ผ่านกุเรปันเป็นใหญ่ แจ้ง...
Top