Latest News

Tuesday, June 17, 2014

นายขนมต้มชกพม่าถวายตัวพระเจ้าอังวะ

นายขนมต้มชกพม่าถวายตัวพระเจ้าอังวะ


กวี : กรมหลวงพิชิตปรีชากร
คำประพันธ์ : โคลงสี่สุภาพ


     ๏ อังวะธิราชเจ้า พุกาม
ฉลองธาตุร่างกุ้งงาม ครึกครื้น
ขนมต้มชื่อชาวสยาม ตนหนึ่ง
ขันต่อยตีพวกพื้น ม่านรู้ครูมวย ฯ


     ๏ ฉับฉวยชกฉกช้ำ ฉุบฉับ
โถมทุบทุ่มถองทับ ถีบท้าว
เตะตีต่อยตุบตับ ตบตัก
หมดหมู่เมงมอญม้าว ม่านเมื้อหมางเมิน ฯ


     ๏ เกินสิบต่อยบ่ซ้ำ สองยก
ม่านกษัตริย์หัตถ์ลูบอก โอษฐ์พร้อง
ชาติสยามผิยามตก ไร้ยาก ไฉนนา
ยังแต่ตัวยังต้อง ห่อนได้ภัยมี ฯhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.evergreen.clongklon

นายขนมต้มชกพม่าถวายตัวพระเจ้าอังวะ
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

1 ความคิดเห็น:

Top