Latest News

Slider

Thursday, November 29, 2012
no image

เกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบาก (วิวาห์พระสมุทร)

เกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบาก เป็นผู้ชายยิ่งยากกว่าหลายเท่า หญิงต้องเจียมกายามาแต่เยาว์ ชายต้องเฝ้า...
Tuesday, November 27, 2012
no image

อิเหนา : อิเหนาทูลลาท้าวหมันหยา (๒๓)

อิเหนาทูลลาท้าวหมันหยา      ๏ ครั้นถึงซึ่งลงจากม้าต้น ขึ้นบนปราสาททองผ่องใส ...
Sunday, November 25, 2012
no image

อิเหนา : ท้าวกุเรปันให้หาอิเหนากลับเมือง (๒๒)

ท้าวกุเรปันให้หาอิเหนากลับเมือง      ๏ เมื่อนั้น พระองค์ทรงพิภพนาถา เห็นต...
Saturday, November 24, 2012
no image

อิเหนา : ปาเตะทูลความไปยังท้าวกุเรปัน (๒๑)

ปาเตะทูลความไปยังท้าวกุเรปัน      ๏ บัดนั้น ปาเตะเสนาอัชฌาสัย เห็นพระองค์ร...
Thursday, November 22, 2012
no image

สาวเอย.....(แม้นแผ่นดินสิ้นชายที่พึงเชย)

แม้นแผ่นดินสิ้นชายที่พึงเชย อย่ามีคู่เลยจะดีกว่า คำอิเหนาเหน็บนุชบุษบา ควรนำมาเป็นเหมือนข้อเตือนใจ หากเธอหลงรูปกายแต่ภายนอก อาจช...
Wednesday, November 21, 2012
no image

อิเหนา : อิเหนาหลงนางจินตะหรา (๒๐)

อิเหนาหลงนางจินตะหรา      ช้า      ๏ ทอดองค์ลงกับที่บรรจถรณ์ ให้อาวรณ์หวังถวิลถึงจินต...
Top