Latest News

Slider

Friday, January 18, 2013
no image

อิเหนา : ระตูทั้งสองทำศพระตูบุศสิหนา (๔๓)

ระตูทั้งสองทำศพระตูบุศสิหนา *      ๏ บัดนั้น เสนีสี่นายก็หรรษา ออกจากที่ประ...
Tuesday, January 15, 2013
no image

อิเหนา : อิเหนาได้นางมาหยารัศมีนางสการะวาตีและสังคามาระตา (๔๒)

อิเหนาได้นางมาหยารัศมีนางสการะวาตีและสังคามาระตา      ๏ ครั้นมาใกล้ค่ายมั่นปันหยี เห็น...
Thursday, January 3, 2013
no image

อิเหนา : ระตูปัญจรากันระตูปักมาหงันยอมแพ้อิเหนา (๔๑)

ระตูปัญจรากันระตูปักมาหงันยอมแพ้อิเหนา      ๏ บัดนั้น พวกพลท้าวบุศสิหนา ได้ฟังสองกษัตริย์ตรัสม...
Top