Latest News

Slider

Monday, August 20, 2012
no image

อยู่เพื่ออะไร - อุชเชนี

อยู่เพื่ออะไร                         ฉันอยู่เพื่อบุคคลที่ฉันรัก                            ซึ่งใจซื่อถือศักดิ์สุจริต และรักฉันมั่นม...
Saturday, August 18, 2012
no image

อิเหนา : นางอัยยิกาอิเหนาทิวงคต (๑๒)

นางอัยยิกาอิเหนาทิวงคต      ช้า      ๏ มาจะกล่าวบทไป ถึงระตูผู้ผ่านหมันหยา อยู่จำเ...
Sunday, August 12, 2012
no image

ในนิมิต - อุชเชนี

ในนิมิต ๏ กลีบกุหลาบฉาบชมพูพรูพรั่งฟ้า ว่อนเมฆาเหมือนฝันขวัญพี่เอ๋ย นภาพิศนิมิตหวามงามกว่าเคย ชวนสังเวยบูชิตชีวิตนี้
Friday, August 10, 2012
no image

อิเหนา : เกิดสียะตรา (๑๑)

เกิดสียะตรา      ๏ เมื่อนั้น พระองค์ทรงพิภพดาหา ตั้งแต่มีราชธิดา * ช้านานประมาณมาห้าปี * ...
Thursday, August 9, 2012
no image

อิเหนา : ท้าวกุเรปันขอตุนาหงันนางบุษบาให้อิเหนา (๑๐)

ท้าวกุเรปันขอตุนาหงันนางบุษบาให้อิเหนา      ๏ เมื่อนั้น พระทรงภพกุเรปันนาถา แจ้งว่าองค์พระอนุชา ...
Sunday, August 5, 2012
no image

อิเหนา : เกิดนางบุษบา (๙)

เกิดนางบุษบา      ๏ เมื่อนั้น องค์ประไหมสุหรีดาหา อยู่เย็นเป็นสุขทุกทิวา นานมาโฉมยงทรงครรภ...
Saturday, August 4, 2012
no image

อิเหนา : เกิดสุหรานากง (๘)

เกิดสุหรานากง      ๏ เมื่อนั้น องค์ท้าวสิงหัดส่าหรี มีโอรสแรกเริ่มเดิมที กับประไหมสุหรีศรี...
Friday, August 3, 2012
no image

อิเหนา : เกิดนางจินตะหรา (๗)

เกิดนางจินตะหรา      ๏ เมื่อนั้น องค์ประไหมสุหรีหมันหยา ทรงครรภ์ถ้วนทศมาสตรา ประสูติมาเป็น...
Top