Latest News

Slider

Wednesday, December 26, 2012
no image

สุภาษิตสอนหญิง พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

สุภาษิตสอนหญิง พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6           ขอประพั...
Tuesday, December 25, 2012
no image

อิเหนา : อิเหนารบฆ่าระตูบุศสิหนาตาย (๔๐)

อิเหนารบฆ่าระตูบุศสิหนาตาย      ๏ เมื่อนั้น ปันหยีไม่พรั่นหวั่นไหว กะระตะอา...
Saturday, December 22, 2012
no image

อิเหนา : ระตูบุศสิหนายกทัพตามประสันตา (๓๙)

ระตูบุศสิหนายกทัพตามประสันตา      ๏ เมื่อนั้น ระตูบุศสิหนาเป็นใหญ่ เร่งรัดจ...
Friday, December 21, 2012
no image

อิเหนา : อิเหนาเตรียมต่อสู้ระตูบุศสิหนา (๓๘)

อิเหนาเตรียมต่อสู้ระตูบุศสิหนา      ๏ เมื่อนั้น มิสาระปันหยีสุกาหรา จึ่งตร...
Thursday, December 20, 2012
no image

อิเหนา : ประสันตาบอกแก้ตัวแก่อิเหนา (๓๗)

ประสันตาบอกแก้ตัวแก่อิเหนา       ร่าย      ๏ บัดนั้น ประสันตาแอบดู...
Wednesday, December 19, 2012
no image

อิเหนา : ระตูบุศสิหนาเตรียมตามจับประสันตา (๓๖)

ระตูบุศสิหนาเตรียมตามจับประสันตา      ๏ เมื่อนั้น ระตูขัดแค้นแสนศัลย์ กระท...
no image

อิเหนา : ประสันตาเกิดวิวาทกับพวกทหารของระตูบุศสิหนา (๓๕)

ประสันตาเกิดวิวาทกับพวกทหารของระตูบุศสิหนา      ๏ บัดนั้น พวกทหารครั้นเห็นก็ร้องว่า ...
Top