Latest News

Slider

Friday, September 18, 2009
no image

พระนามเต็มของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มีพระนามเต็มว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีน...
no image

พระนามเต็มของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ รัชกาลที่ ๘

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดิน รัชกาลที่ ๘ เนื่อง จากสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ไม่ได้ทรงประกอบการพระราชพิธีบ...
no image

พระนามเต็มของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ มีพระนามเต็มว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก  มหันตเดชนดิลกรามาธิบดี เทพยปรียามหาราช...
Sunday, September 6, 2009
no image

พระนามเต็มของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ เอกอรรคมหาบุรุษบรมนราธิราช พินิตประชานาถมหาสมมตวงศ์ อดิศัยพงศ์วิมลรัตน์วรขัตติราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมห...
no image

พระนามเต็มของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฏ บุรุษรัตนราช รวิวงศ วรุตมพงศบริพัตร วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิรา...
Friday, September 4, 2009
no image

พระนามเต็มของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏสุทธิ  สมมุติเทพยพงศวงศาดิศรกษัตริย์  วรขัตติยราชนิกโรดม  จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ  อุภโตสุชาติสังสุทธ...
no image

พระนามเต็มของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓

สมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี  ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์  ธรณินทราธิราช  รัตนากาศภาสกรวงศ์  องค์ปรมาธิเบศร์  ตรีภูวเนตรวรนายก ด...
Tuesday, September 1, 2009
no image

พระนามเต็มของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒

พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์ ธรณินทราธิราช รัตนากาศภาสกรวงศ์ องค์ปรมาธิเบศ ตรีภูวเนตรวรนาย...
Thursday, August 27, 2009
no image

พระนามเต็มของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

     พระนามเต็มของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์ ธรณินทราธิราช ...
Friday, August 21, 2009
บทเห่กล่อมเรื่องพระอภัยมณี นางละเวงใจอ่อน และบทเห่นางสุลาลีวัน ยั่วเย้าและเอาใจช่วยพระอภัย

บทเห่กล่อมเรื่องพระอภัยมณี นางละเวงใจอ่อน และบทเห่นางสุลาลีวัน ยั่วเย้าและเอาใจช่วยพระอภัย

เห่เรื่องพระอภัยมณี ตอน นางละเวงใจอ่อน และนางสุลาลีวันยั่วเย้าและเอาใจช่วยพระอภัย กวี : สุนทรภู่ ...
บทเห่กล่อมเรื่องพระอภัยมณี แยกบทเห่กล่าวถึงพระอภัยมณี พยายามเข้าพบนางละเวง

บทเห่กล่อมเรื่องพระอภัยมณี แยกบทเห่กล่าวถึงพระอภัยมณี พยายามเข้าพบนางละเวง

เห่เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีพยายามเข้าพบนางละเวง กวี : สุนทรภู่ ประเภท : บทเห่กล่อมพระบรรท...
บทเห่กล่อมเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยติดท้ายรถนางละเวงและพยายามตามเกี้ยว

บทเห่กล่อมเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยติดท้ายรถนางละเวงและพยายามตามเกี้ยว

เห่เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยติดท้ายรถนางละเวงและพยายามตามเกี้ยว กวี : สุนทรภู่ ...
Top