Latest News

Slider

Friday, July 31, 2009
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทยศาสตร์สงเคราะห์

คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทยศาสตร์สงเคราะห์

คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทยศาสตร์สงเคราะห์ บทไหว้ครู ข้าขอประนมหัตถ์ พระไตรรัตนนาถา ตรีโลกอมรมา ...
no image

ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง

 ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง ฉันจึง มาหา ความหมาย ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว
Thursday, July 30, 2009
no image

ยามเมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพ

๐ คำทำนายที่เคยมีมาช้านานนัก เริ่มประจักษ์ให้เห็นเร้นไม่ได้ หลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยทำนาย เมื่อถึงปลายรัชกาลผ่านเข้ามา ประเทศชาติจะรุ่งเรืองแ...
Thursday, July 23, 2009
no image

นิราศสุพรรณ ๔๐๑-๔๖๒ (จบนิราศสุพรรณ)

(๔๐๑) ๏ เกรี่ยงลว้าปลาเค่าน้ำ สำรอง ติดย่ามตามทำนอง น่าไม้ พรีกเกลือเมื่อขาดของ คิดคู่ หมูเอย อร่อ...
no image

นิราศสุพรรณ ๓๕๑-๔๐๐

(๓๕๑) ๏ ตวันเที่ยงเลี่ยงเลียบน้ำ ลำธาร ภบที่ศีลาลาน ฦกซึ้ง อยุดยั้งนั่งสำราญ ร่มโศก ฉโงกเอย ชื่นฉ่ำน้ำอ...
no image

นิราศสุพรรณ ๓๐๑-๓๕๐

(๓๐๑) ๏ ลูกปัดตัดให้สี่ สิบใบ เกรี่ยงชอบยอบยิ้มละไม ใส่ข้อ หมากพลูสู่สมใจา จันอับ พลับเอย ถามก...
Wednesday, July 22, 2009
no image

นิราศสุพรรณ ๒๕๑-๓๐๐

(๒๕๑) ๏ หมากพลูบูหรี่ส้ม ขนมขนุน สาวหนุ่มรุมการุญ รักให้ ผูกมิตรคิดขอบคุณ คนเท่า สาวเอย ทุกโศกโรคอย่าได้ เดื...
no image

นิราศสุพรรณ ๒๐๑-๒๕๐

(๒๐๑) ๏ รอดรัดมัดเชือกกลุ้ม หนุ่มหาม ถึงที่เรือเสือตาม ติดก้น จากท่าป่าเปลี่ยวขาม ขยาดพยัฆ นักพ่...
no image

นิราศสุพรรณ ๑๕๑-๒๐๐

(๑๕๑)๏ เย็นรอนอ่อนเกศก้ม กราบลา จากวัดตัดตรงมา แม่น้ำ ค้างคืนตื่นเช้าคลา ...
no image

นิราศสุพรรณ ๑๐๑-๑๕๐

(๑๐๑)๏ ถึงบางนางแม่หม้าย ไร้ผัว เปลี่ยวเปล่าเศร้าหมองมัว หม่นไหม้ คราวใครใคร่ฝากตัว ต...
Top