Latest News

Thursday, December 6, 2012

อิเหนา : ท้าวกุเรปันนัดอภิเษกอิเหนากับนางบุษบา (๒๙)ท้าวกุเรปันนัดอภิเษกอิเหนากับนางบุษบา


     ช้า

     เมื่อนั้น
พระปิ่นภพลบโลกเป็นใหญ่
แสนสวาทสองราชดนัย
พระนิ่งนึกตรึกไตรไปมา
อันองค์อิเหนาเยาวเรศ
รักดังดวงเนตรเบื้องขวา
อันอะหนะระเด่นวิยะดา
เพียงดวงนัยนาเบื้องซ้าย
พลางพินิจพิศพักตร์พระโอรส
เห็นกำสรดสร้อยเศร้าไม่เหือดหาย
เหตุที่ทุกข์ใจไม่สบาย
เพราะมุ่งหมายจินตะหราวาตี*
จำจะให้ไปนัดอนุชา
กำหนดการวิวาห์ภิเษกศรี
เหมือนเอาเสี้ยนบ่งหนามเห็นงามดี
คิดแล้วจึงมีพระบัญชา
ฯ ๘ คำ ฯ
 
     ตรัสสั่งดะหมังเสนาใน
พรุ่งนี้จงไปเมืองดาหา
ทูลแถลงแจ้งแก่พระอนุชา
จะแต่งการวิวาห์เดือนหกนี้
ฯ ๒ คำ ฯ
     บัดนั้น
ดะหมังรับสั่งใส่เกศี
ถวายบังคมคัลอัญชลี
ออกมาจากที่พระโรงคัล
จึงบอกบ่าวไพร่ให้พร้อมเพรียง
ลูกเมียหาเสบียงขมีขมัน
ครั้นรุ่งก็รีบจรจรัล
ขึ้นม้าพากันคลาไคล
ฯ ๔ คำ ฯ เชิด
     รอนแรมนอนทางกลางอรัญ*
สิบห้าวันถึงดาหากรุงใหญ่
พอเวลาเฝ้าก็เข้าไป*
ยังท้องพระโรงชัยฉับพลัน
ฯ ๒ คำ ฯ
     จึงถวายอภิวาทบาทบงสุ์
พระผู้พงศ์เทวากระยาหงัน
ทูลว่าพระเชษฐากุเรปัน
มีบัญชาใช้ให้มา*
กำหนดนัดการสยุมพร
ให้ตกแต่งพระนครไว้ท่า
เดือนหกจะยกยาตรา
มาแต่งการวิวาห์พระบุตรี
ฯ ๔ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
ท้าวดาหาปรีดิ์เปรมเกษมศรี
จึงตรัสแก่ดะหมังเสนี
ว่าเรานี้ถวายบังคมไป
งดสักสามเดือนจึงยกมา
จะตกแต่งพาราเสียใหม่
ท่านจงไปทูลพระภูวไนย
ให้ทราบใต้ละอองบาทา
ฯ ๔ คำ ฯ
     บัดนั้น
ดะหมังกุเรปันหรรษา
รับสั่งแล้วบังคมลา
มาขึ้นม้ารีบกลับไปฉับไว*
ฯ ๒ คำ ฯ
     ครั้นถึงจึงเข้าไปเฝ้า
พระปิ่นเกล้ากุเรปันเป็นใหญ่
ทูลแถลงแจ้งความทั้งปวงไป
ให้ทราบใต้บาทาฝ่าละออง
ฯ ๒ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
พระทรงภพลบโลกไม่มีสอง
ได้ฟังก็ดำริตริตรอง
ซึ่งพระน้องกำหนดนัดผลัดไป
จำเป็นจะหย่อนผ่อนผัน
จะทำเหมือนนึกนั้นเห็นไม่ได้
คิดแล้วเสด็จคลาไคล
เข้าในปราสาทแก้วแพรวพรรณ
ฯ ๔ คำ ฯ เสมอ
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top