Latest News

Slider

Wednesday, June 25, 2014
นิราศหนองคาย : หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)

นิราศหนองคาย : หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)

นิราศหนองคาย กวี : หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) ประเภท : กลอนนิราศ ๏ จะเริ่มเรื่องเมืองหนองคายจดหมายเหตุ ในแดนเขตเขื...
Tuesday, June 17, 2014
นายขนมต้มชกพม่าถวายตัวพระเจ้าอังวะ

นายขนมต้มชกพม่าถวายตัวพระเจ้าอังวะ

นายขนมต้มชกพม่าถวายตัวพระเจ้าอังวะ กวี : กรมหลวงพิชิตปรีชากร คำประพันธ์ : โคลงสี่สุภาพ      ๏ อังวะธิราชเจ้า พุกาม ...
Saturday, June 7, 2014
โคลง : ฉันทลักษณ์

โคลง : ฉันทลักษณ์

การจำแนกโคลง โคลงในวรรณกรรมไทย แบ่งได้ดังนี้ คือ โคลงสอง โคลงสองสุภาพ โคลงสองดั้น โคลงสาม โคลงสามสุภาพ โคลงสามดั้น โคลง...
Top