Latest News

Friday, December 14, 2012

อิเหนา : ระตูสามพี่น้องยกพลมาถึงเขาปะราปี (๓๓)ระตูสามพี่น้องยกพลมาถึงเขาปะราปี


     มาจะกล่าวบทไป
ถึงสามระตูผู้แกล้วกล้า
ร่วมพระบิตุเรศมารดา
เชษฐาครองปันจะรากัน
มีราชธิดานารี
ชื่อสการะวาตีสาวสรรค์
ระตูผู้น้องถัดนั้น
ครองรักมาหงันพระนคร
ท้าวมีพระราชบุตรี
ชื่อมาหยารัศหมีศรีสมร*
อันองค์อนุชาบังอร
นามกรสังคามาระตา
ระตูผู้น้องที่สุด
ครองเมืองชื่อบุศสิหนา
ไร้คู่ตุนาหงันกัลยา
พระเชษฐาสงสารรำคาญใจ
จึงไปขอธิดาปะตาหรำ
มาทำวิวาห์การใหญ่
เสร็จแล้วเลิกพหลพลไกร
สามกษัตริย์จะไปพารา ฯ
ฯ ๑๐ คำ ฯ เชิด
 
     มาถึงเนินทรายชายทุ่ง
เชิงกุหนุงปะราปีภูผา
พระแลไปบนยอดบรรพตา
เห็นบรรณศาลาก็ยินดี
จึงตรัสชวนอนุชาชาญชัย
จะแวะขึ้นไปไหว้พระฤๅษี
พลางสั่งให้หยุดโยธี
แทบที่แนวน้ำลำธาร
ทั้งสามองค์ลงจากราชรถ
พร้อมทศโยธาทวยหาญ
ไม่ทรงสีวิกามาศราชยาน
เสด็จเดินไปสถานพระสิทธา ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ เพลง
     ถึงบริเวณวงที่จงกรม
พ่างพื้นรื่นร่มด้วยพฤกษา
จึงเข้าไปในบรรณศาลา
ต่างถวายวันทาพระมุนี
ฯ ๒ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
องค์สังปะติเหงะฤๅษี
เห็นสามทรงธรรม์มาอัญชลี
พระมุนีจึงปราศรัยไป
ดูราบรมบพิตร
มีกิจกังวลเป็นไฉน
ยกพยุหโยธาคลาไคล
มาไยในอรัญกันดาร
อันนิเวศน์เขตขอบบุรีรัตน์
ยังไพบูลย์พูนสวัสดิ์เกษมศานต์
หรือเกิดเหตุเภทภัยพ้องพาน
จึงละราชฐานบ้านเมืองมา ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
ท้าวปันจะรากันเชษฐา
นบนอบตอบคำพระสิทธา
อาณาจักรนคราก็ถาวร
ปราศจากศัตรูหมู่ภัยพาล
ประชาชนชื่นบานสโมสร
ซึ่งโยมยกโยธาพลากร
ดัดดั้นดงดอนมาทางนี้
ไปแต่งการสยุมพรอนุชา
ด้วยธิดาปะตาหรำบุรีศรี
เสร็จสรรพแล้วจะกลับไปธานี
จึงแวะมาอัญชลีพระอาจารย์ ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     บัดนั้น
โยธาสามระดับผู้ห้าวหาญ
เร่งรัดจัดแจงจับการ
อลหม่านอึงมี่นี่นั่น
ต่างปลูกที่ประทับพลับพลา
หลังคาคาดสีมู่ลี่กั้น
ทั้งสามเหล่าแล้วเสร็จสำเร็จพลัน
เรียงรันริมน้ำลำเนา
พลับพลาระตูอยู่ข้างนี้
ปันหยีอยู่ข้างละฟากเขา
ข้ามละเมาะทุ่งหญ้าป่าแขมเลา
ระยะทางพอเช้าชั่วงาย ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
ท้าวบุศสิหนาเรืองฉาย
เมื่อจะสิ้นอาสัญวันตาย
เผอิญให้ไม่สบายวิญญาณ์
เดือดดาลร่านร้อนอารมณ์
นั่งในอาศรมไม่หรรษา
จึงบังคมพระมุนีลีลา
ลงไปพลับพลาเชิงคีรี ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ เสมอ
     เข้าในห้องสุวรรณบรรจง
นั่งแนบแอบองค์มเหสี
เชยชมสมสุขเปรมปรีดิ์
อยู่บนที่แท่นแก้วแพรวพรรณ ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top