Latest News

Slider

Thursday, April 24, 2014
อิเหนา : ท้าวดาหาให้เตือนการอภิเษกอิเหนา (๖๕)

อิเหนา : ท้าวดาหาให้เตือนการอภิเษกอิเหนา (๖๕)

ท้าวดาหาให้เตือนการอภิเษกอิเหนา      ช้า      ๏ มาจะกล่าวบทไป ถึงท้าวดาหาเรืองศรี ตั้...
Monday, April 21, 2014
อิเหนา : นางมาหยารัศมีนางสการะวาตีขึ้นเฝ้านางจินตะหรา (๖๔)

อิเหนา : นางมาหยารัศมีนางสการะวาตีขึ้นเฝ้านางจินตะหรา (๖๔)

นางมาหยารัศมีนางสการะวาตีขึ้นเฝ้านางจินตะหรา      ชมตลาด      ๏ ว่าพลางทางชวนอนุชา มาสระสรงค...
Wednesday, April 16, 2014
อิเหนา : อิเหนาเข้าห้องนางสการะวาตี (๖๓)

อิเหนา : อิเหนาเข้าห้องนางสการะวาตี (๖๓)

อิเหนาเข้าห้องนางสการะวาตี      ช้า      ๏ เมื่อนั้น ระเด่นมนตรีศรีใส อยู่ด้วยจินตะหร...
Tuesday, April 15, 2014
      อิเหนา : ท้าวกุเรปันให้หาอิเหนากลับเมือง (๖๑), อิเหนาผัดทุเลาไม่ยอมกลับ (๖๒)

อิเหนา : ท้าวกุเรปันให้หาอิเหนากลับเมือง (๖๑), อิเหนาผัดทุเลาไม่ยอมกลับ (๖๒)

ท้าวกุเรปันให้หาอิเหนากลับเมือง      ช้า      ๏ เมื่อนั้น พระผู้ผ่านกุเรปันเป็นใหญ่ แจ้ง...
Top