Latest News

Slider

Saturday, June 30, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๙

นิทานเรื่องที่ ๙             เมื่อเวตาลหนีไปแล้วพระเจ้าตริวิกรรมเสนก็ต้องเสด็จกลับไปยังต้นอโศที่ร่างเวตาลแขวนอยู่ ทรงดึงมันลงมาพาดไว้ที่บ่า...
Friday, June 29, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๘

นิทานเรื่องที่ ๘             ครั้นพระราชาตริวิกรมเสนเสด็จกลับไปจับเวตาลที่ต้นอโศกมาแล้วก็พาดมันไว้บนบ่า เดินกลับไปทางเดิมเพื่อจะไปพบโยคีศาน...
Thursday, June 28, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๗

นิทานเรื่องที่ ๗             พระราชาตริวิกรมเสนเสด็จกลับไปยังต้นอโศก เห็นเวตาลอยู่ที่นั่น ก็จับมันเหวี่ยงขึ้นบ่า แล้วเดินทางกลับไปทางเดิม ร...
Wednesday, June 27, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๖

นิทานเรื่องที่ ๖             พระราชาตริวกรมเสนเสด็จกลับไปยังต้นอโศก จับตัวเวตาลพาดบ่าเสด็จมุ่งหน้าไปยังสุสานที่นัดพบกับโยคีศานติศีล ระหว่าง...
Tuesday, June 26, 2012
no image

เพลงยาวถวายโอวาท

เพลงยาวถวายโอวาท สุนทรภู่แต่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่ไปบวชอยู่ที่วัดราชบูรณะ สันนิษฐานว่า จะแต่งประมาณปี พ.ศ. ๒๓...
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๕

นิทานเรื่องที่ ๕             พระเจ้าตริวิกรมเสนเสด็จกลับไปที่ต้นอโศก แลเห็นซากศพที่เวตาลเข้าสิงห้อยอยู่บนกิ่งไม้จึงขึ้นไปลากตัวลงมา และหลัง...
Monday, June 25, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๔

นิทานเรื่องที่ ๔          พระราชาตริวิกรมเสนเสด็จกลับไปยังต้นอโศกอีกครั้งหนึ่ง และคว้าตัวเวตาลซึ่งสิงอยู่ในศพโดยปราศจากความหวาดกลัวถึงแม้มั...
Sunday, June 24, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๓

นิทานเรื่องที่ ๓                 พระวีรกษัตริย์ตริวิกรมเสนเสด็จกลับไปที่ต้นอโศกอีกครั้งหนึ่งเพื่อจับตัวเวตาลเอามา ณ ที่นั้นได้แลเห็นซากศพ...
Saturday, June 23, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๒

นิทานเรื่องที่ ๒                พระราชาตริวิกรมเสนเสด็จกลับไปที่ต้นอโศกอีกครั้งหนึ่งเพื่อจับตัวเวตาล เมื่อเสด็จไปถึงที่นั้น ทรงสอดส่ายพระ...
Friday, June 22, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๑

นิทานเรื่องที่ ๑           แต่โบราณกาล มีเมืองหนึ่งชื่อพาราณสี อันเป็นที่กล่าวกันว่าเป็นที่ประทับของพระศิวะผู้เป็นเจ้าเพราะเมืองนี้เป็นที...
Thursday, June 21, 2012
no image

ถอดคำประพันธ์ สุภาษิตพระร่วง

สุภาษิต ความหมาย เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ทำอะไรให้เหมาะสมกับวัย จึงจะสำเร็จประโยชน์ มีความเจริญรุ่งเรือง คนจะพัฒนา...
no image

นิทานเวตาล : เริ่มเรื่อง

เวตาลปัญจวิงศติ             เป็นปีศาจชั่วร้ายพวกหนึ่ง ซึ่งหากินอยู่ในสุสาน และสิงสู่อยู่ในศพโดยทั่วไป ว่ากันถึงรูปร่างหน้าตาของเวตาล ในวรรณ...
no image

นิทานเวตาล : เรื่องย่อนิทานเวตาล

เรื่องย่อนิทานเวตาล           ณ ฝั่งแม่น้ำโคทาวรี มีพระมหานครแห่งหนึ่งตั้งอยู่นามว่า ประดิษฐาน ที่เมืองนี้ในสมัยบรรพกาลมีพระราชาธิบดีองค...
no image

นิทานเวตาล : คำนำ

คำนำ             แม้จะมีการเล่านิทานเวตาลสู่กันฟังมาไม่ต่ำกว่าพันปี ทั้งโดยปากต่อปากและลายลักษณ์อักษร แต่มันกลับมีชีวิตชีวาอยู่ในความรู้...
Wednesday, June 20, 2012
no image

ครูถูกหาว่าเป็นเช่นเรือจ้าง

ครูถูกหาว่าเป็นเช่นเรือจ้าง แล่นระหว่างสองฟากไม่ไปไหน นักเรียนสิศึกษาก้าวหน้าไป ได้เป็นใหญ่เป็นโตมโหฬาร ที่เปรียบมาล้าสมัยเห็นได้ชัด ...
Monday, June 4, 2012
no image

ฉันจึงมาหาความหมาย (เพลงเถื่อนแห่งสถาบัน)

กลอนชิ้นนี้แต่งโดย วิทยากร เชียงกูล เมื่อสมัยยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่งขึ้นสำหรับ วันสถาปนาธรรมศาสตร...
Saturday, June 2, 2012
no image

ขอบฟ้าขลิบทอง - อุชเชนี

มิ่งมิตร เธอมีสิทธิ์ที่จะล่องแม่น้ำรื่น ที่จะบุกดงดำกลางค่ำคืน ที่จะชื่นใจหลายกับสายลม ที่จะร่ำเพลงเกี่ยวโลมเรียวข้าว ที่จะยิ้มกับดาวพ...
no image

สูงขึ้นไป - อุชเชนี

เหมือนสายแก้วแวววับระยับเยื้อง ช้อยชำเลืองชมอุษาคราฉายแสง พุน้ำหนึ่งผุดพุ่งรุ่งแจรง ดั่งรุ้งแปลงแปลกฟ้าลงมาดิน สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปไม่ร...
Top