Latest News

Slider

Tuesday, February 26, 2013
no image

อิเหนา : ชาวด่านเมืองหมันหยาตื่นทัพปันหยี (๔๙)

ชาวด่านเมืองหมันหยาตื่นทัพปันหยี      ๏ บัดนั้น ชาวบ้านด่านทางหว่างวิถี เห็...
Monday, February 25, 2013
no image

อิเหนา : อิเหนาไปถึงแดนเมืองหมันหยา (๔๘)

อิเหนาไปถึงแดนเมืองหมันหยา      ชมดง      ๏ เดินเอยเดินทาง ตามหว่าง...
Friday, February 22, 2013
no image

อิเหนา : นางมาหยารัศมีนางสะการะวาตีขึ้นเฝ้าอิเหนา (๔๗)

นางมาหยารัศมีนางสะการะวาตีขึ้นเฝ้าอิเหนา      ๏ เมื่อนั้น สองราชบุตรีศรีใส ...
Tuesday, February 19, 2013
ระตูสี่เมืองขอขึ้นต่ออิเหนา (๔๖)

ระตูสี่เมืองขอขึ้นต่ออิเหนา (๔๖)

ระตูสี่เมืองขอขึ้นต่ออิเหนา      ช้า      ๏ มาจะกล่าวบทไป ถึงระตูตันหยงบุหรา ทั้งระต...
Saturday, February 16, 2013
no image

อิเหนา : อิเหนายกพลไปจากเขาปะราปี (๔๕)

อิเหนายกพลไปจากเขาปะราปี      ๏ เมื่อนั้น ปันหยียิ้มพลางทางว่า อันการพูดแก้...
Friday, February 8, 2013
หนังสือ : โคลงนิราศหริภุญชัย (หนังสือที่ระลึกงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน)

หนังสือ : โคลงนิราศหริภุญชัย (หนังสือที่ระลึกงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน)

Friday, February 1, 2013
นางดรสาแบหลาตายตามระตูบุศสิหนา (๔๔)

นางดรสาแบหลาตายตามระตูบุศสิหนา (๔๔)

นางดรสาแบหลาตายตามระตูบุศสิหนา      ๏ เมื่อนั้น วลนางดรสามารศรี กำสรดโศกศัลย์พันทวี อัญช...
Top