Latest News

Tuesday, December 4, 2012

อิเหนา : อิเหนาเข้าเฝ้าท้าวกุเรปัน (๒๗)อิเหนาเข้าเฝ้าท้าวกุเรปัน


     ช้า

     เมื่อนั้น
โฉมยงองค์ประไหมสุหรี
เห็นอิเหนาเข้ามาอัญชลี
จึงมีมธุรสพจนา
นี่หากว่าชีวันไม่บรรลัย
จึงได้เห็นพักตร์โอรสา
มิเสียแรงกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมา
เสนหาก็ไม่เสียที*
ฯ ๔ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
ระเด่นมนตรีเรืองศรี
ก้มเกล้าทูลสนองพระเสาวนีย์
อันโทษาลูกนี้ผิดนัก
ได้ทูลลาว่าจะมาเป็นหลายหน
สองประหมันนั้นก่นแต่หน่วงหนัก
ต่างองค์อาลัยด้วยใจรัก
หาญหักห้ามไว้มิให้มา
ต่อได้แจ้งอาการในสารศรี
ว่าชนนีจะคลอดโอรสา
พระจึงอวยให้ลูกไคลคลา*
รีบเดินทั้งทิวาราตรี
จะว่าไปก็ในลูกผิดเอง*
เหมือนไม่เกรงเบื้องบาทบทศรี
ถึงประหมันมิให้จรลี
แม้นมิฟังใช่ที่จะทำไม
ตกแต่งเกรงผู้อื่นนั้นยิ่งกว่า
พระบิตุเรศมมารดาเป็นใหญ่
ลูกได้พลั้งผิดคิดเบาใจ
ขอพระองค์จงได้เมตตา
แล้วทูลถวายของขวัญ
สองประหมันประทานขนิษฐา
พระพินิจพิศโฉมวิยะดา
เสนหาพ่างเพียงดวงใจ
พลางดูทำนองสองกษัตริย์
เห็นค่อยคลายเคืองขัดอัชฌาศสัย
จึงบังคมลาคลาไคล
เสด็จไปที่อยู่พระภูมี
ฯ ๑๔ คำ ฯ เสมอ
 
     ช้า

     มาจะกล่าวบทไป
ถึงท้าวดาหาเรืองศรี
แจ้งว่าพระเชษฐาธิบดี
มีราชบุตรีโสภา
จึงให้จัดของขวัญทันใด
ตามในสุริย์วงศ์อสัญหยา
ทั้งของตุนาหงันกัลยา
ให้อะหนะสียะตราลูกรัก
ตำมะหงงจงนำสารไป
กราบทูลภูวไนยให้ประจักษ์
ว่าเรากับขนิษฐาสามิภักดิ์
คิดถึงพระทรงศักดิ์เป็นพ้นไป
ฯ ๖ คำ ฯ
     ร่าย

     บัดนั้น
ตำมะหงงรับสั่งบังคมไหว้*
ออกมาจัดของขวัญทันใด
ใส่ในราชรถเรียงรัน
ตำมะหงงเสนีนั้นขี่ม้า
รีบยกโยธาผายผัน
นอนทางค้างแรมมาหลายวัน
ตรงไปกุเรปันธานี*
ฯ ๔ คำ ฯ เชิด
     พอพบเสนาเมืองกาหลัง
อีกทั้งสิงหัดส่าหรี
สามนายก็พากันจรลี*
เข้าในบุรีกุเรปัน
ไปหายาสาตำมะหงง
จึงส่งบรรณาการของขวัญ
เวลาเฝ้าองค์พระทรงธรรม์
ก็พากันเข้าสู่พระโรงชัย
ฯ ๔ คำ ฯ เสมอ
     ต่างประนมก้มเกล้าเคารพ
พระปิ่นภพกุเรปันเป็นใหญ่
ตำมะหงงมหาเสนาใน
ทูลไปให้แจ้งกิจจา
บัดนี้พระอนุชาทั้งสาม
มีความโสมนัสเป็นหนักหนา
ให้เสนีนำบรรณาการมา*
ทำขวัญพระนัดดายาใจ
แต่ศรีปัตหราดาหานั้น
ตุนาหงันพระบุตรีศรีใส*
ให้สียะตราโอรสยศไกร
ตามในสุริย์วงศ์เทวา*
ฯ ๖ คำ ฯ
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top