Latest News

Slider

Saturday, July 28, 2012
no image

อิเหนา : เกิดอิเหนากุเรปัน (๖)

เกิดอิเหนากุเรปัน      ๏ เมื่อนั้น องค์ประไหมสุหรีเฉิดฉัน ตั้งแต่เกิดเหตุมหัศจรรย์ นับได้...
Wednesday, July 25, 2012
no image

อิเหนา : ท้าวกุเรปันบวงสรวงขอบุตรให้นางประไหมสุหรี (๕)

ท้าวกุเรปันบวงสรวงขอบุตรให้นางประไหมสุหรี      ๏ คิดจะให้ประไหมสุหรีนั้น ทรงครรภ์พระโอรสา จะได้...
no image

อิเหนา : เกิดกะหรัดตะปาตีกุเรปัน* (๔)

เกิดกะหรัดตะปาตีกุเรปัน *      ๏ เมื่อน ั้น ฝ่ายท้าวกุเรปันเรืองศรี เสวยราชสมบัติสวัสดี สุข...
Tuesday, July 24, 2012
no image

อิเหนา : กล่าวถึงเมืองหมันหยา (๓)

กล่าวถึงเมืองหมันหยา      ร่าย      ๏ ปางก่อนพระนครหมันหยา ประชาราษฎร์มาตยาเกษมศรี ...
no image

อิเหนา : ชมพระนครทั้ง ๔ (๒)

ชมพระนครทั้ง ๔      ๏ อันสี่ธานีราชฐาน กว้างใหญ่ไพศาลนักหนา เทเวศร์นฤมิตด้วยฤทธา สนุกดั่งเ...
Saturday, July 21, 2012
no image

อิเหนา : กล่าวถึงกษัตริย์วงศ์เทวา ๔ พระนคร (๑)

    บทละครพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ กล่าวถึงกษัตริย์วงศ์เทวา ๔ พระนคร      ช้า ...
Monday, July 16, 2012
นิทานเวตาล เรื่องที่ ๒๕ (จบ)

นิทานเวตาล เรื่องที่ ๒๕ (จบ)

นิทานเรื่องที่ ๒๕           พระราชาตริวิกรมเสน ทอดพระเนตรเห็นโยคีศานติศีล ก็เดินตรงเข้าไปหา ทรงพาดศพไว้บนอังสา ทรงเหลือบดูโดยรอบก็พบว่าโย...
Sunday, July 15, 2012
นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๒๔

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๒๔

นิทานเรื่องที่ ๒๔           พระเจ้าตริวิกรมเสนผู้วีระ หามีความย่อย่นต่อการเดินทางในค่ำคืนที่น่าสะพรึงกลัวไม่ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าที่พำนักของเ...
Saturday, July 14, 2012
นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๒๓

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๒๓

นิทานเรื่องที่ ๒๓           ครั้นแล้ว พระราชาตริวิกรมเสนก็เสด็จกลับไปทางเดิม ถึงต้นอโศกก็ดึงตัวเวตาลกลับลงมา แม้มันจะแปลงตัวร้อยอย่างพันอ...
Friday, July 13, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๒๒

นิทานเรื่องที่ ๒๒             พระราชาตริวิกรมเสนเสด็จกลับไป ทรงดึงร่างเวตาลลงมาจากยอดอโศกวางไว้บนอังสาของพระองค์ แล้วทรงนิ่งเงียบ เวตาลจึงแ...
Thursday, July 12, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๒๑

นิทานเวตาลเรื่องที่ ๒๑           ครั้นแล้วพระเจ้าตริวเกรมเสนก็เสด็จกลับไปยังต้นอโศก ดึงร่างเวตาลลงมาจากกิ่งอโศก แล้วเอามันพาดบ่า ดำเนินมาตา...
Wednesday, July 11, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๒๐

นิทานเรื่องที่ ๒๐           แล้วพระเจ้าตริวิกรมเสนก็จำพระทัยเสด็จกลับไปยังต้นอโศกอีกครั้งหนึ่ง นำตัวเวตาลขึ้นวางไว้บนพระอังสา แล้วพากลับไป ...
Tuesday, July 10, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๑๙

นิทานเรื่องที่ ๑๙           พระเจ้าตริวิกรมเสนจำใจเสด็จย้อนกลับไปที่ป่าช้าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อดึงตัวเวตาลลงมาจากกิ่งอโศก เอาพาดกับพระอังสาแล...
Monday, July 9, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๑๘

นิทานเรื่องที่ ๑๘           ในป่าช้าผีดิบที่เวตาลพำนักอยู่บนกิ่งอโศกนั้น เต็มไปด้วยเปลวไฟที่แลบเลียอยู่บนจิตกาธานที่ใช้เผาศพ เปลวอัคคีอันแร...
Sunday, July 8, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๑๗

นิทานเรื่องที่ ๑๗           พระเจ้าตริวิกรมเสนต้องจำพระทัยเสด็จย้อนกลับไปที่เก่า ถึงต้นอโศก ก็จับตัวเวตาลมาเกาะที่พระอังสาตามเดิม เมื่อเสด็...
Saturday, July 7, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๑๖

นิทานเรื่องที่ ๑๖             พระราชาตริวิกรมเสนเสด็จกลับไปที่ต้นอโศก ดึงเวตาลลงจากกิ่ง เอาพาดไว้บนพระอังสาตามเดิม และในขณะที่เดินทางกลับไป...
Friday, July 6, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๑๕

นิทานเรื่องที่ ๑๕            แล้วพระเจ้าตริวิกรมเสนก็เสด็จกลับไปสู่ต้นอโศก ทรงดึงตัวเวตาลลงมา และเริ่มออกเดินทางต่อไป ขณะที่ดำเนินไปข้างห...
Thursday, July 5, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๑๔

นิทานเรื่องที่ ๑๔             พระราชาตริวิกรมเสนเสด็จกลับไปยังต้นอโศก ปลดเวตาลลงจากกิ่งเหวี่ยงขึ้นพระอังสา เดินย้อนกลับตามทางเดิม มาได้ครู่...
Wednesday, July 4, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๑๓

นิทานเรื่องที่ ๑๓             เมื่อพระราชาตริวิกรมเสนเสด็จกลับมาเอาเวตาลคืนไปแล้ว ก็เสด็จต่อไปตามเส้นทางเดิม ระหว่างทางเวตาลผู้นั่งอยู่บนบ่...
Tuesday, July 3, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๑๒

นิทานเรื่องที่ ๑๒             พระเจ้าตริวิกรมเสนแสด็จกลับไปยังต้นอโศก ดึงร่างเวตาลลงจากคบไม้ วางไว้บนพระอังสา แล้วเดินย้อนกลับไปทางเดิม ถึง...
Monday, July 2, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๑๑

นิทานเรื่องที่ ๑๑             พระราชาตริวิกรมเสนเสด็จไปสู่ต้นอโศก ทรงดึงตัวเวตาลลงมาเหวี่ยงขึ้นพระอังสา แล้วเสด็จกลับมาทางเดิม มาได้หน่อยหน...
Sunday, July 1, 2012
no image

นิทานเวตาล : เรื่องที่ ๑๐

นิทานเรื่องที่ ๑๐             ดังนั้น พระเจ้าตริวกรมเสนจึงได้เสด็จกลับไปที่ต้นอโศกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจับตัวเวตาล เมื่อจับได้แล้วก็ทรงเหวี่ย...
Top