Latest News

Monday, December 10, 2012

อิเหนา : อิเหนาไปถึงเขาปะราปี (๓๒)อิเหนาไปถึงเขาปะราปี


     ครั้นถึงภูผาปะราปี
สมถวิลยินดีเป็นหนักหนา
ด้วยเกือบใกล้หมันหยาพารา
ดังได้เห็นหน้านางบังอร
จึงสั่งตำมะหงงเสนี
จะหยุดยั้งโยธีอยู่นี่ก่อน
จงกะเกณฑ์พหลพลนิกร
ให้ทำที่ประทับร้อนแรมไพร ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     บัดนั้น
ตำมะหงงเสนาผู้ใหญ่
รับสั่งพระองค์ทรงฤทธิไกร
บังคมคลาไคลออกไปพลัน ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เสมอ
     จึงกะเกณฑ์กันดังบัญชา
วัดที่ตั้งพลับพลาพนาสัณฑ์
เอาเชือกชักหลักกรุยเป็นสำคัญ
แบ่งปันปักฉลากให้ตามกรม ฯ*
ฯ ๒ คำ ฯ เจรจา
 
     บัดนั้น
เจ้าหมู่ไพร่หลวงแลเลขสม
รีบเร่งทำงานการระดม
บ้างถากที่ทุบถมลุ่มดอน
พวกไปเอาตัวไม้ใส่สาลี่
อึงมี่ลากฉุดไม่หยุดหย่อน
บ้างเจาะเสาเข้าฝาเกลากลอน
ถากฟันบั่นรอนเป็นโกลา
ปลูกสุวรรณพลับพลาอ่าโถง
เก้าห้องท้องพระโรงหลังหน้า
ที่เสวยที่สรงคงคา
โรงรถคชาพาที
ระเนียดรอบขอบคันมั่นคง
ทิมกระท่อมล้อมวงประจำที่
ขัดเรือกทำฉนวนลงนที
ปลูกพลับพลาวารีไว้ริมธาร
สนามทวนทุบปราบราบรื่น
ตั้งป้อมหัดปืนตรงหน้าฉาน
สารวัตรัดเร่งทำการ
ก็แล้วทุกพนักงานพร้อมกัน ฯ
ฯ ๑๐ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
ปันหยีเพราเพริศเฉิดฉัน
จึงเสด็จย่างเยื้องจรจรัล
ขึ้นสุวรรณพลับพลาพนาลี ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เสมอ
     ลดองค์ลงนั่งเหนืออาสน์
สำราญราชหฤทัยเกษมศรี
สรวลสันต์หรรษาพาที
กับเสนีพี่เลี้ยงผู้ร่วมใจ ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     บัดนั้น
ตำมะหงงกราบทูลแถลงไข
แต่เสด็จมาประพาสพนาลัย
ก็นับได้ถึงเจ็ดวันมา
อันพระมารดาบิตุเรศ
ปานนี้จะเทวษถวิลหา
จะยับยั้งอยู่ไยให้เนิ่นช้า
เชิญเสด็จลีลาไปธานี ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
พระโฉมยงองค์มิสาระปันหยี
เคืองขัดตรัสตอบไปทันที
อะไรนี่มีแต่จะจัณฑาล
ถึงจะถ้วนเจ็ดวันดังสัญญา
ท่านจะไปพาราก็ช่างท่าน
ข้าจะอยู่เที่ยวเล่นให้นานนาน
รำคาญวานอย่าว่าให้ขัดใจ
ตรัสพลางทางเสด็จเข้าในห้อง
ให้ชักปิดม่านทองสองไข
ไสยาสน์เหนืออาสน์อำไพ
ภูวไนยสนิทนิทรา ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ ตระ
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top