Latest News

Slider

Friday, December 6, 2013
อิเหนา : อิเหนาให้รับนางมาหยารัศมีและนางสการะวาตีเข้าเมือง (๕๙)

อิเหนา : อิเหนาให้รับนางมาหยารัศมีและนางสการะวาตีเข้าเมือง (๕๙)

อิเหนาให้รับนางมาหยารัศมีและนางสการะวาตีเข้าเมือง      ๏ เมื่อนั้น ระเด่นมนตรีชอบอัชฌาสัย จึ่งตรัส...
Monday, August 19, 2013
อังคารเขียนให้น้ำพุ : อังคาร กัลยาณพงศ์

อังคารเขียนให้น้ำพุ : อังคาร กัลยาณพงศ์

อังคารเขียนให้น้ำพุ      ๏ หนาวปรโลกหลั่งไหม้ รมณีย์ หนาวแก่ชีวีมี ตราบม้วย ชลเน...
Tuesday, July 23, 2013
อิเหนา : อิเหนาเข้าไปอยู่กับนางจินตะหรา (๕๘)

อิเหนา : อิเหนาเข้าไปอยู่กับนางจินตะหรา (๕๘)

อิเหนาเข้าไปอยู่กับนางจินตะหรา      ๏ เมื่อนั้น ระเด่นมนตรีเฉิดฉัน ฟังกระแสรับสั่งพระทรงธรรม์ ...
Wednesday, July 10, 2013
อิเหนา : ท้าวหมันหยาบอกกล่าวแก่ตำมะหงงกับพี่เลี้ยงอิเหนา (๕๗)

อิเหนา : ท้าวหมันหยาบอกกล่าวแก่ตำมะหงงกับพี่เลี้ยงอิเหนา (๕๗)

ท้าวหมันหยาบอกกล่าวแก่ตำมะหงงกับพี่เลี้ยงอิเหนา      ๏ ครั้นถึงพระโรงรัตน์ชัชวาล ค่อยคลานเข้ามาหน้าที่นั่ง ...
Wednesday, June 26, 2013
สุภาษิตเรื่อง สวิสดิรักษา (สุนทรภู่)

สุภาษิตเรื่อง สวิสดิรักษา (สุนทรภู่)

สุภาษิตเรื่อง สวิสดิรักษา สุนทรภู่แต่งถวายสมเด็จเจ้าฟ้าอาภรณ์พระเจ้าลูกยาเธอ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพ...
Monday, May 27, 2013
อิเหนา : พี่เลี้ยงนางจินตะหราทูลท้าวหมันหยา (๕๖)

อิเหนา : พี่เลี้ยงนางจินตะหราทูลท้าวหมันหยา (๕๖)

พี่เลี้ยงนางจินตะหราทูลท้าวหมันหยา      ๏ จึงนบนิ้วประนมบังคมทูล นเรนทร์สูรสองกษัตริย์นาถา บัดนี้อ...
Saturday, May 25, 2013
no image

อิเหนา : อิเหนาขึ้นหานางจินตะหรา (๕๕)

อิเหนาขึ้นหานางจินตะหรา      ๏ บัดนั้น พระพี่เลี้ยงแลกำนัลสาวศรี ชำเลืองแลดูพระภูมี สังกั...
Wednesday, May 1, 2013
no image

อิเหนา : อิเหนาถวายของสู่ขอนางจินตะหรา (๕๔)

อิเหนาถวายของสู่ขอนางจินตะหรา      ๏ เมื่อนั้น พระทรงฤทธิ์ชื่นชมสมหวัง จึ่...
Tuesday, April 23, 2013
อิเหนา : อิเหนาเข้าเฝ้าท้าวหมันหยา (๕๓)

อิเหนา : อิเหนาเข้าเฝ้าท้าวหมันหยา (๕๓)

อิเหนาเข้าเฝ้าท้าวหมันหยา      ร่าย      ๏ บัดนั้น หญิงชายประชาชาวกรุงศรี รู้ว่าร...
Monday, April 15, 2013
no image

อิเหนา : ท้าวหมันหยาให้รับอิเหนาเข้าเมือง (๕๒)

ท้าวหมันหยาให้รับอิเหนาเข้าเมือง      ๏ ครั้นถึงจึงทูลแถลงไข มิใช่โจรไพรดังคำว่า ...
Tuesday, April 9, 2013
no image

อิเหนา : ดะหมังเสนาเมืองหมันหยาไปพบอิเหนา (๕๑)

ดะหมังเสนาเมืองหมันหยาไปพบอิเหนา      ๏ ครั้นถึงจึงคลานเข้าไปเฝ้า ก้มเกล้าบังคมเหนือเกศ...
Tuesday, March 5, 2013
no image

อิเหนา : ท้าวหมันหยาให้ไปยอมยกนางจินตะหราให้ปันหยี (๕๐)

ท้าวหมันหยาให้ไปยอมยกนางจินตะหราให้ปันหยี      ๏ เมื่อนั้น ท้าวหมันหยาได้ฟังแจ้งแถลงไข ...
Tuesday, February 26, 2013
no image

อิเหนา : ชาวด่านเมืองหมันหยาตื่นทัพปันหยี (๔๙)

ชาวด่านเมืองหมันหยาตื่นทัพปันหยี      ๏ บัดนั้น ชาวบ้านด่านทางหว่างวิถี เห็...
Top