Latest News

  • Tag Posts
  • Recent Post

อิเหนา

นิทานเวตาล

พระอภัยมณี

กาพย์เห่เรือ

โคลง

นิราศ

บทละครรำ

Slider

Wednesday, June 25, 2014
นิราศหนองคาย : หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)

นิราศหนองคาย : หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)

นิราศหนองคาย กวี : หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) ประเภท : กลอนนิราศ ๏ จะเริ่มเรื่องเมืองหนองคายจดหมายเหตุ ในแดนเขตเขื...
Tuesday, June 17, 2014
นายขนมต้มชกพม่าถวายตัวพระเจ้าอังวะ

นายขนมต้มชกพม่าถวายตัวพระเจ้าอังวะ

นายขนมต้มชกพม่าถวายตัวพระเจ้าอังวะ กวี : กรมหลวงพิชิตปรีชากร คำประพันธ์ : โคลงสี่สุภาพ      ๏ อังวะธิราชเจ้า พุกาม ...
Saturday, June 7, 2014
โคลง : ฉันทลักษณ์

โคลง : ฉันทลักษณ์

การจำแนกโคลง โคลงในวรรณกรรมไทย แบ่งได้ดังนี้ คือ โคลงสอง โคลงสองสุภาพ โคลงสองดั้น โคลงสาม โคลงสามสุภาพ โคลงสามดั้น โคลง...
Wednesday, May 28, 2014
โคลงสุภาษิตประจำภาพ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

โคลงสุภาษิตประจำภาพ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

โคลงสุภาษิตประจำภาพ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม     ๑ หน้าเนื้อใจเสือ        หน้า เนตรสมช...
Tuesday, May 6, 2014
อิเหนา : ท้าวดาหาตัดตุนาหงัน (๖๙)

อิเหนา : ท้าวดาหาตัดตุนาหงัน (๖๙)

ท้าวดาหาตัดตุนาหงัน      ๏ เมื่อนั้น พระองค์ทรงพิภพดาหา ทราบสารเคืองแค้นแน่นอุรา จึงตรัสแก่ก...
Top