Latest News

Slider

Saturday, June 27, 2009
no image

กาพย์เห่เรือ

กาพย์เห่เรือ ปางเสด็จประเวศด้าว ชลาลัย ทรงรัตนพิมานชัย กิ่งแก้ว พรั่งพร้อมพวกพลไกร แหนแห่ เรือกระบวนต้นแพร้ว เพริศพริ้งพรายทอง พระเสด็จโดยแด...
Friday, June 26, 2009
no image

เสียเจ้า

เสียเจ้า ๏ เสียเจ้าราวร้าวมณีรุ้ง มุ่งปรารถนาอะไรในหล้า มิหวังกระทั่งฟากฟ้า ซบหน้าติดดินกินทราย ๏ จะเจ็บจำไปถึงปรโลก ฤๅรอยโศกรู้ร้างจางหาย จ...
no image

อันนินทากาเลเหมือนเทน้ำ

อันนินทากาเลเหมือนเทน้ำ ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดลงขีดหิน พี่อาสามาสู้กู้แผ่นดิน เขารู้สิ้นว่ารักภคินี แล้วมิหนำซ้ำมารักษาอยู่ เขาก็รู้เฟื่องฟุ้...
Top