Latest News

Wednesday, May 1, 2013

อิเหนา : อิเหนาถวายของสู่ขอนางจินตะหรา (๕๔)อิเหนาถวายของสู่ขอนางจินตะหรา


     ๏ เมื่อนั้น
พระทรงฤทธิ์ชื่นชมสมหวัง
จึ่งว่าท่านช่วยร้อนเราสักครั้ง
ให้สำเร็จเสร็จดังจินดา
อย่าให้เสียการรำคาญเคือง
อายแก่ชาวเมืองหมันหยา*
เพราะความรักจึงหักหาญมา
ก็ย่อมแจ้งกิจจาอยู่ด้วยกัน
ว่าพลางทางจัดสิ่งของ*
จะถวายทั้งสองประหมัน
มอบให้เสนีทั้งสี่นั้น*
ท่านผ่อนผันพิดทูลให้จงดี ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ

     ๏ บัดนั้น
จึ่งมหาเสนาทั้งสี่
รับของแล้วรีบจรลี
ไปยังที่พระโรงรจนา ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เชิด
     ๏ จึงให้ขนของถวายเข้าไปตั้ง
ตรงหน้าที่นั่งท้าวหมันหยา
แล้วกราบทูลความตามกิจจา
พระนัดดาจงรักด้วยภักดี
ให้ข้ารับของคำนับทั้งหลาย
มาถวายเบื้องบาทบทศรี
ควรมิควรพระองค์จงปรานี
ชีวิตอยู่ใต้บทมาลย์ ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
ท้าวหมันหยาฟังแจ้งแถลงสาร
ยิ้มพลางทางตรัสทัดทาน
พระนัดดาว่าขานแต่โดยใจ
แม้นพระบิตุรงค์ทรงทราบเหตุ*
ทรงเดชจะดำริติโทษได้
จงคืนของคำนับนี้กลับไป
เราไม่รับไว้นะเสนา ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     ๏ บัดนั้น
อำมาตย์รับสั่งใส่เกศา
ให้ผู้คนขนของไคลคลา
กลับมาประเสบันทันที ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เชิด
     ๏ บังคมประนมทูลพระโฉมงาม
เล่าแถลงแจ้งความถ้วนถี่
คืนถวายของสูงของภูมี
ข้างระเด่นมนตรีก็ไม่รับ ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เจรจา
     ๏ ทั้งสี่มหาเสนา
แต่ขนไปขนมาถึงสามกลับ
ตำมะหงงดะหมังก็บังคับ
ให้คนคุมกำกับของไว้
ไม่ตกลงครั้นจะส่งให้ชาวคลัง
ก็กลัวผิดรับสั่งยังไม่ได้
ปาเตะยาสาก็ว่าไป
เราชวนกันแก้ไขให้ได้การ
ถึงมิโปรดโทษทัณฑ์จะรับผิด
เอ็นดูองค์ทรงฤทธิ์ให้สงสาร
ทั้งสี่เสนารชาชาญ
พร้อมจิตคิดอ่านแล้วจรลี ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ เชิด
     ๏ ครั้นถึงพระโรงคัลทันใด
ก็เข้าไปพร้อมพรั่งกันทั้งสี่
เห็นสำราญพระทัยได้ที
เสนีเคารพอภิวันท์
ทูลแถลงแจ้งรหัสพระนัดดา
ดูทีกิริยานั้นโศกศัลย์
เพราะว่าหวังตั้งพระทัยผูกพัน
หมายมั่นไม่สมอารมณ์ปอง
ถึงภูบาลไม่ประทานพระบุตรี
ด้วยเกรงศรีปัจหราทั้งสอง
ขอพระองค์ทรงดำริตริตรอง
รับแต่ของที่ถวายพอคลายใจ ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
ท้าวหมันหยาตรัสแจ้งแถลงไข
นัดดาเล่าตัวเปล่าอยู่เมื่อไร
ตุนาหงันกันไว้กับบุษบา
สองพระองค์ทรงทราบเนื้อความเข้า
จะโทษเราผู้ใหญ่ว่าคบหา
แม้นมิกลัวจะติฉินนินทา*
จะหวงห้ามจินตะหราไว้ไย
ทั้งนี้ก็ตามแต่น้ำจิต*
พระนัดดาจะคิดแก้ไข
จะมาพูดกับเราไม่เข้าใจ
แล้วอย่าให้ความผิดมาถึงกัน ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     ๏ บัดนั้น
ทั้งสี่เสนาเกษมสันต์
บังคมลามาจากพระโรงคัล
ไปยังประเสบันทันใด ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เสมอ
     ๏ ครั้นถึงจึงประณตบทมาลย์
ยิ้มพลางทางคลานเข้าไปใกล้
ต่างกราบทูลแถลงให้แจ้งใจ
ตามคำภูวไนยตรัสมา ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
พระโฉมยงวงศ์อสัญแดหวา
ได้ฟังวาทีสี่เสนา
แสนโสมนัสาเป็นพ้นนัก
จึงประทานเสื้อผ้าเงินทอง
สิ่งของสมควรแก่ยศศักดิ์
เราแทนคุณที่ท่านสามิภักดิ์
จงรักช่วยร้อนเราครั้งนี้ ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     ๏ บัดนั้น
จึ่งมหาเสนาทั้งสี่
รับของประทานด้วยยินดี
ต่างถวายอัญชลีลาไป ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เชิด
     ๏ เมื่อนั้น
ระเด่นมนตรีศรีใส
ครั้นพลบค่ำย่ำฆ้องก็ดีใจ
ดังได้เสวยสวรรค์ชั้นฟ้า ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     ชมตลาด

     ๏ จึ่งชำระพระองค์สรงวาริน
อวลอบตลบกลิ่นบุปผา
ลูบไล้สุคนธ์ปนทองทา
ประอุราอุหรับจับผิวพรรณ
ทรงภูษาช่อชายลายกระบวน
หอมหวนอวลอบดอกปะหนัน
ซ่าโบะสีทับทิมกรองสุวรรณ
ปั้นเหน่งเพชรพรายพรรณบรรจง
พระหัตถ์ขวาทรงกริชกรีดกราย
จับชายย่างเยื้องยุระหง
ออกจากประเสบันอากง
เสด็จตรงเข้าไปในวัง ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ เพลงฝรั่ง
     ๏ มาถึงปราสาทจินตะหรา
พระปรีดาด้วยสมอารมณ์หวัง
หยุดยืนแฝงทวารบานบัง
เห็นโฉมยงทรงนั่งบนแท่นทอง
ฝูงกำนัลแวดล้อมพร้อมเพรียง
สองพี่เลี้ยงชิดใช้อยู่ในห้อง
สว่างแสงอัจกลับจับพักตร์น้อง
นวลละอองผ่องศรีฉวีวรรณ
งามจริงพริ้งพร้อมทั้งสารพางค์
พระชำเลืองดูนางพลางรับขวัญ
เอาเขาเคาะเข้าเป็นสำคัญ
บอกใบ้ให้บาหยันรู้ที ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top