Latest News

Friday, December 6, 2013

อิเหนา : อิเหนาให้รับนางมาหยารัศมีและนางสการะวาตีเข้าเมือง (๕๙)

อิเหนาให้รับนางมาหยารัศมีและนางสการะวาตีเข้าเมือง


     ๏ เมื่อนั้น
ระเด่นมนตรีชอบอัชฌาสัย
จึ่งตรัสแก่ขนิษฐายาใจ
วันนี้พี่จะให้ไปรับมา*
ว่าพลางทางสั่งบาหยัน*
จงไปประเสบันที่ข้างหน้า
บอกพี่เลี้ยงหรือใครให้ไคลคลา
ไปรับสองสุดามาธานี ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     ๏ บัดนั้น
บาหยันประณตบทศรี
ชวนเถ้าแก่กำนัลขันที
จรลีออกไปจากในวัง ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ ชุบ
     ๏ ครั้นถึงมนเทียรที่ข้างหน้า
เห็นพี่เลี้ยงเสนาอยู่พร้อมพรั่ง
จึงแถลงแจ้งความให้ฟัง
ตามกระแสรับสั่งภูวไนย ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เจรจา
     ๏ บัดนั้น
พระพี่เลี้ยงผู้มีอัชฌาสัย
มาจัดแจงโยธาคลาไคล
ออกจากเวียงชัยไปฉับพลัน ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     ๏ ครั้นมาถึงปลายด่านพารา
ก็ไปยังพลับพลาขมีขมัน
บอกคดีพี่เลี้ยงทั้งสองนั้น
ตามรับสั่งทรงธรรมทุกประการ ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ

     ๏ บัดนั้น
สองพี่เลี้ยงได้ฟังเกษมศานต์
จึงเข้าไปประณตบทมาลย์
ทูลองค์นงคราญทั้งสององค์ ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เจรจา
     ๏ เมื่อนั้น
สองนางแน่งน้อยนวลหง
ได้แจ้งรับสั่งพระโฉมยง
ก็สระสรงทรงเครื่องเรืองรูจี*
ครั้นเสด็จสองนางก็ลีลา
ลงจากพลับพลาหลังคาสี
พร้อมพี่เลี้ยงกำนัลนารี
จรลีมาทรงวอสุวรรณ ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ เพลง
     ๏ บัดนั้น
พระพี่เลี้ยงทั้งสี่คนขยัน
ครั้นประเทียบเรียบพร้อมนางกำนัล
ก็เร่งพวกพลขันธ์เข้าพารา ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เชิด
     ๏ ครั้นถึงประเสบันทันใด
จึงให้หยุดพลไว้ข้างหน้า
แล้วนำวอทองสองสุดา
เข้ามาประทับกับวังจันทร์ ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
พระบุตรีทั้งสองสาวสวรรค์
ลีลาศลงจากวอสุวรรณ
จรจรัลขึ้นสู่ตำหนักใน ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เสมอ
     ๏ นั่งเหนือแผ่นทองทั้งสองศรี
พร้อมกำนัลนารีน้อยใหญ่
นางค่อยเคลื่อนคลายสบายใจ
อยู่ในประเสบันอากง ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
ระเด่นมนตรีสูงส่ง
สถิตที่แท่นสุวรรณบรรจง
ด้วยองค์วนิดาดวงจันทร์
แต่คลึงเคล้าเฝ้าชมสมสวาท
ภูวนาถปรีดิ์เปรมเกษมสันต์
จุมพิตชิดเชยปรางสุวรรณ
รับขวัญกัลยาแล้วพาที
พี่จะลาทรามวัยไคลคลา
ไปหานางมาหยารัศมี
อย่าขุ่นข้องหมองฤทัยเทวี
พอรุ่งราตรีจะกลับมา
อันที่จริงพี่น้องสองนาง
รูปร่างไม่กระไรนักหนา
คิดเห็นแก่ระตูผู้บิดา
ฝากฝังสั่งมาด้วยอาลัย
ครั้นจะละเลยเฉยเสียเล่า
จะน้อยใจว่าเราไม่รักใคร่*
วันนี้ที่จะลาเจ้าคลาไคล
จำใจไปหาสักราตรี ฯ
ฯ ๑๐ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
ระเด่นจินตะหรามารศรี
ฟังพระเชษฐาพาที
เทวียิ้มพลางทางตอบไป
อย่าพักกล่าวกลบเกลื่อนเอื้อนอำ
ว่าแสร้งทำจำจิตพิศมัย
ถึงจะรักจริงจริงก็เป็นไร
ใครจะห้ามหวงไว้เมื่อไรมี
เชิญเสด็จภูวไนยออกไปหา
กัลยาทั้งสองจะหมองศรี
ระบบได้จงรักภักดี
ควรแล้วภูมีที่เมตตา ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
พระสุริย์วงศ์เทวัญหรรษา
ยิ้มพลางทางมีวาจา
ช่างแนมเหน็บเก็บว่าสารพัน
ตรัสพลางเชยปรางบังอร
ตระกองกรกอดประทับรับขวัญ
สัพยอกแย้มสรวลสำรวลกัน
พอตะวันเย็นย่ำค่ำลง ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     ชมตลาด

     ๏ จึงเสด็จย่างเยื้องจรลี
มาเข้าที่ชำระสระสรง
ลูบไล้สุคนธาอ่าองค์
กลิ่นส่งหอมตลบอบอาย
กวดขนงวงพักตร์ผิวผ่อง
จับแสงเทียนทองส่องพระฉาย
ทรงภูษานอกอย่างวางชาย
ปั้นเหน่งเพชรพรรณรายพรายตา
ซ่าโบะขลิบทองกรองสุวรรณ
ห้อยอุบะปะกันบุหงา
แจ่มแจ้งด้วยแสงจันทรา
ก็ลีลาออกจากวังใน ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ เพลง

อิเหนา : อิเหนาให้รับนางมาหยารัศมีและนางสการะวาตีเข้าเมือง (๕๙)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top