Latest News

Wednesday, July 10, 2013

อิเหนา : ท้าวหมันหยาบอกกล่าวแก่ตำมะหงงกับพี่เลี้ยงอิเหนา (๕๗)

ท้าวหมันหยาบอกกล่าวแก่ตำมะหงงกับพี่เลี้ยงอิเหนา


     ๏ ครั้นถึงพระโรงรัตน์ชัชวาล
ค่อยคลานเข้ามาหน้าที่นั่ง
คิดแก้ตัวพลางทางคอยฟัง
จะรับสั่งว่าขานประการใด ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
ระตูผู้ผ่านกรุงใหญ่
จึงตรัสเรียกตำมะหงงเสนาใน
กับพี่เลี้ยงมาใกล้แล้วพาที
คืนนี้อิเหนาขึ้นลอบหา
อะหนะจินตะหรามารศรี
ตัวเราผู้เป็นผู้ใหญ่นี้
มิรู้ที่จะผ่อนผันฉันใด
จึงบอกเล่าเจ้าไว้เป็นพยาน
พระภูบาลไม่ทราบจะสงสัย
ว่าเรารู้เห็นเป็นใจ
ยกบุตรีให้แก่นัดดา ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ

     ๏ บัดนั้น
ตำมะหงงนบนิ้วเหนือเกศา
กับพี่เลี้ยงทั้งสี่มีอัชฌา
ก้มหน้าลงยิ้มพริ้มไป
เข้าใจในทีพระภูธร
จึงกราบทูลผันผ่อนแก้ไข
พระนัดดามาจากกรุงไกร
เพราะกำลังรักใคร่พระธิดา
ก็ย่อมรู้อยู่สิ้นด้วยกัน
ทั้งชาวกุเรปันแลหมันหยา
ถึงสองกษัตริย์ทราบกิจจา
ก็เห็นว่าจะไม่เป็นไรนัก
ขอพระองค์จงโปรดเกศี
พระนัดดาธิบดีมีศักดิ์
ให้สมหวังดังจำนงที่จงรัก
ด้วยพักตร์หักมาถึงเพียงนี้ ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
องค์ท้าวหมันหยาเรืองศรี
จึงตอบคำตำมะหงงเสนี
เรานี้มิรู้ที่จะคิด
จะหวงแหนธิดาก็หาไม่
ครั้นจะออกปากให้ก็กลัวผิด
เห็นความทั้งนี้จะมิมิด
สองพระองค์ทรงฤทธิ์คงจะรู้
ครั้นจะมิให้ก็ใช่ที่
ก็ปรานีนัดดาหนักหนาอยู่
เป็นความสนใจจริงจะนิ่งดู
เราบอกไว้ให้รู้เป็นพยาน ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     ๏ บัดนั้น
ตำมะหงงได้ฟังพระบรรหาร
ก้มเกล้าประณตบทมาลย์
กราบกรานแล้วพากันออกมา ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เชิด
     ๏ ครั้นถึงจึงถวายบังคมคัล
พระผู้วงศ์เทวัญอสัญหยา
ทูลความตามมีพระบัญชา
ให้ทราบบาทาทุกสิ่งอัน ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เจรจา


อิเหนา : ท้าวหมันหยาบอกกล่าวแก่ตำมะหงงกับพี่เลี้ยงอิเหนา (๕๗)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top