Latest News

Monday, April 15, 2013

อิเหนา : ท้าวหมันหยาให้รับอิเหนาเข้าเมือง (๕๒)

ท้าวหมันหยาให้รับอิเหนาเข้าเมือง


     ๏ ครั้นถึงจึงทูลแถลงไข
มิใช่โจรไพรดังคำว่า
ระเด่นมนตรีเสด็จมา
แต่แหล่งแปลงกายาเป็นชาวดง ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
พระปิ่นปักนคเรศสูงส่ง
ทั้งประไหมสุหรีโฉมยง
ต่างองค์ยินดีปรีดา
จึงสั่งเสนีให้จัดแจง*
ตามตำแหน่งพนักงานซ้ายขวา
เร่งไปรับอิเหนาเข้ามา
แต่ในเวลาพรุ่งนี้ ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ

     ๏ บัดนั้น
อำมาตย์รับสั่งใส่เกศี
มาเร่งรัดจัดกันในราตี
อลหม่านอึงมี่ทั้งไพร่นาย
เกณฑ์ถ้วนกระบวนแห่แตรสังข์
พร้อมทั้งเครื่องสูงชุมสาย
บ้างเบิกหมวกเพื้อเสื้อแต่งกาย
ชาวคลังนั่งถ่ายเป็นโกลา ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ เจรจา
     ๏ ครั้นอรุณรุ่งแจ้งแสงศรี
ดะหมังเสนีแลยาสา
พาพวกพลไกรไคลคลา
ออกจากพารารีบไป ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เชิด
     ๏ ครั้นถึงจึงเข้าไปบังคม
นบนิ้วประนมสนองไข
ว่าระตูภูมีดีพระทัย
ใช้ให้มาเชิญบาทบงสุ์
ฯ ๒ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
ปันหยีมีศักดิ์สูงส่ง
ชื่นชมด้วยสมดังจำนง
จึงสั่งตำมะหงงเสนี
จงเกณฑ์กระบวนแห่แต่ห้าพัน
เลือกสรรรูปทรงส่งศรี
จะนุ่งห่มเสื้อผ้าครานี้
ให้ดีกว่าแต่หลังครั้งแรกมา
อันทหารอาสากว่านั้น
จงตั้งมั่นอยู่พลางที่กลางป่า
กำชับกันทุกหมวดตรวจตรา
พิทักษ์รักษาสองทรามวัย ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     ๏ บัดนั้น
ตำมะหงงเสนาอัชฌาสัย
รับรสพจนารถทันใด
ถวายบังคมไหว้แล้วออกมา ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เสมอ
     ๏ เร่งรัดจัดถ้วนกระบวนแห่
เลือกแต่รูปร่างโอ่อ่า
ครบถ้วนห้าพันดังบัญชา
ให้แต่งกายาละอย่างกัน
พวกเกณฑ์หัดปืนแดแต่งตัว
โพกหัวผ้าตะบิดเหน็บกริชสั้น
ใส่เสื้อกระบวนจีนสีจันทร์
ถือปืนลำพันทองปลาย
อาสาแซงนอกถือหอกคู่
โพกผ้าชมพูหูกระต่าย*
เสื้อสีม่วงอ่อนหงอนไก่ลาย
ตัวนายปลายเชือกขี่พาชี
ขุนหมื่นนายร้อยน้อยใหญ่
ล้วนใส่เสื้อดำกำมะหยี่*
โลกสีทับทิมบางอย่างดี
ขัดกระบี่บั้งทองทุกคน
มานั่งพร้อมพรูเป็นหมู่กัน
แน่นนันต์มรคาพนาสณฑ์
สารวัตนายหมวดตรวจพล*
อลวนวิ่งไขว่ไปมา*
เตรียมทั้งพระที่นั่งสินธพ
ผูกครบเครื่องอานพานหน้า
ที่นั่งรองนั่งสองอาชา
คอยท่าเสด็จจรจรัล ฯ
ฯ ๑๒ คำ ฯ เจรจา
     ร่าย

     ๏ เมื่อนั้น
พระสุริย์วงศ์เทวากระยาหงัน
สถิตยังเกยแก้วแพรวพรรณ
ทอดพระเนตรพลขันธ์โยธา
เห็นจัดแจงแต่งตัวต้องพระทัย
ภูวไนยแสนโสมนัสสา*
จึงเสด็จลีลาศยาตรา
มาสระสรงคงคาอ่าองค์ ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ เสมอ
     โทน

     ๏ ไขสหัสธาราวาริน
น้ำดอกไม้เทศประทิ่นกลิ่นส่ง
พนักงานเชิญพานภูษาทรง
พระผลัดชุบสรงทรงสำอาง
ลูบไล้ผัดผ่องส่องพระฉาย
กรีดกรายบรรจงทรงพระสาง
กิดาหยันร่วมฤทัยไว้วาง
หมอบเมียงเคียงข้างอยู่งานพัด
สอดใส่สนับเพลาภูษาทรง
พี่เลี้ยงช่วยโจงผจงจีบจัด
ห้อยหน้าเจียระบาดคาดรัด
ฉลององค์อัตลัดลายสุวรรณ
ทองกรประดับทับทิมพราย
เพทายทับทรวงดวงกุดั่น
ธำมะรงค์เพชรรัตน์เรือนสุบรรณ
ทรงมงกุฎแก้วกรรเจียกจร ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ
     ร่าย

     ๏ ทรงกริชฤทธิไกรแล้วไคลคลาด
สง่างามดังราชไกรสร
บรรจงจับชายกรายกร
มาทรงอัสดรตัวดี ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เชิดฉิ่ง
     ๏ ม้าเอยม้าต้น
เคยประจญปัจจามิตรไม่ถอยหนี
งามสรรพพร้อมสิ้นทั้งอินทรีย์
สูงใหญ่พ่วงพีมีกำลัง
สะบัดย่างย่องย่ำทำนองน้อย
ซ้ำรอยสอดก้าวเท้าหลัง
ครั้นสายถือตึงมือก็รอรั้ง
ยืนยั้งหยุดเต้นเผ่นลำพอง
ผูกเครื่องกุดั่นดาวจำรัส
เพชรรัตน์รูจีไม่มีสอง
สองระเด่นขี่ม้าที่นั่งรอง
ผูกครบเครื่องทองลายแทง
กิดาหยันแต่งอย่างมลายู
เป็นคู่เคียงเดินเชิญพระแสง
พวกพี่เลี้ยงเคียงสองข้างแซง
พนักงานตามตำแหน่งถือเครื่องอาน
แห่แหนแน่นนันต์เป็นขนัด
มยุรฉัตรธงชายธงฉาน
เสียงประโคมฆ้องกลองก้องดงดาล
ให้ยกโยธาหาญเข้าธานี ฯ
ฯ ๑๐ คำ ฯ กลองโยน
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top