Latest News

Tuesday, July 23, 2013

อิเหนา : อิเหนาเข้าไปอยู่กับนางจินตะหรา (๕๘)

อิเหนาเข้าไปอยู่กับนางจินตะหรา


     ๏ เมื่อนั้น
ระเด่นมนตรีเฉิดฉัน
ฟังกระแสรับสั่งพระทรงธรรม์
เกษมสันต์สมถวิลยินดี
จึงชำระสระสรงทรงเครื่อง*
รุ่งเรืองจำรัสรัศมี
กุมกริชกรายกรจรลี*
ไปปราสาทมณีกัลยา ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ เพลง
     ๏ ครั้นถึงจึงขึ้นบนแท่นทอง
นั่งแอบแนบน้องเสนหา
พี่เลี้ยงสาวศรีมีอัชฌา
สังกัดกันวันทาแล้วออกไป
พระเชยชื่นรื่นเริงบันเทิงจิต
แย้มสรวลชวนชิดพิสมัย
คลึงเคล้าเฝ้าชมภิรมย์ใจ
มิได้คลาดคลาสักนาที ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ

     ๏ เมื่อนั้น
ระเด่นจินตะหรามารศรี
ร่วมภิรมย์สมสวาทเปรมปรีดิ์
ด้วยระเด่นมนตรีพี่ยา
หมอบเมียงเคียงองค์พระทรงเดช
ชำเลืองเนตรรับเนตรพระเชษฐา
ชลีกรงอนงามกิริยา
จำนรรจาแย้มยิ้มพริ้มเพรา
พระจุมพิตชิดเชยปรางทอง
พลางประคองเล้าโลมโฉมเฉลา
กัลยาหยิกตีที่พระเพลา
หยอกเย้าแย้มสรวลชวนสำราญ
เพลิดเพลินจำเริญใจให้หลง
ต่างจำนงจงรักสมัครสมาน
อิงแอบแนบข้างพลางอยู่งาน
เยาวมาลย์บำเรอทุกเวลา ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
พระโฉมยงทรงโสมนัสสา*
แย้มสรวลชวนตรัสจำนรรจา
ด้วยระเด่นจินตะหราวาตี*
นี่แน่ที่จะเล่าให้เจ้าฟัง
ถึงความหลังครั้งมาแต่กรุงศรี
เมื่อเดินทางกลางป่าพนาลี
ถึงภูผาปะราปีบรรพต
พบพวกระตูได้สู้กัน
พี่ห้ำหั่นชีวิตปลิดปลด
สองระตูง้องอนหย่อนยศ
ยอมให้โอรสแลธิดา
ขอขึ้นเป็นเมืองออกพี่
เข้าฝากบุตรีนั้นหนักหนา
พี่ตั้งจิตคิดไว้แต่ได้มา
หวังว่าจะให้เป็นน้อยน้อง
ยังมิได้ถูกต้องสองนาง
เกรงเจ้าจะระคางหมางหมอง
เพราะมิได้สมสู่เป็นคู่ครอง
ซึ่งให้สองนางอยู่นอกบุรี ฯ
ฯ ๑๐ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
ระเด่นจินตะหรามารศรี
ฟังพระเชษฐาพาที
นางชลีกรสนองพระวาจา
พระอย่ากินแหนงแคลงใจ
น้องมิได้เคียดขึ้งหึงสา
สงสารสาวสวรรค์กัลยา
เร่งให้ไปรับมายังธานี
นางไกลบิตุเรศมารดร
พลัดพรากจากนครกรุงศรี
เห็นแต่พระผ่านเกล้าเท่านี้
ควรหรือภูมีมาทิ้งไว้ ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ

อิเหนา : อิเหนาเข้าไปอยู่กับนางจินตะหรา (๕๘)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top