Latest News

Monday, August 19, 2013

อังคารเขียนให้น้ำพุ : อังคาร กัลยาณพงศ์


อังคารเขียนให้น้ำพุ


     ๏ หนาวปรโลกหลั่งไหม้
รมณีย์
หนาวแก่ชีวีมี
ตราบม้วย
ชลเนตรเช่นวารี
ไหลหลั่ง
หวังสั่งน้ำพุด้วย
สิ่งแล้งแสลงขวัญ ฯ
     ๏ มือน้อยอสุภซากให้
มารดา
ไหลหลั่งสุคนธารา
รดนั้น
รูปอยู่คู่แววตา
ของแม่
หมายหลั่งชลเนตรซั้น
รดซ้ำไปเสมอ ฯ


     ๏ ละเมอถึงอสุภซากเศร้า
ตราสัง
เสียงเร่งตะปูโลงภวังค์
เปล่าว้าง
หนาวปรโลกมายัง
อกแม่
เจ็บสั่นสายใจคว้าง
อยู่เคว้งขวัญหาย ฯ


     ๏ สายวิปโยคท่วมท้น
หฤทัย
วิเวกมิ่งขวัญสั่นไหว
ไป่สิ้น
น้ำพุอยู่พุใน
ชลเนตร แม่นา
ไหลบ่าตกอกดิ้น
ดิ่งม้วยเจ็บเสมอ ฯ


     ๏ เออชีวีนี่น้อย
วาสนา
เอื้อมแต่เงาลวงตา
ว่าแท้
พยับแดดผ่าวเผาตา
ตายเปล่า พุเอย
หยดหนึ่งน้ำไฉนแก้
แก่แล้งขวัญสลาย ฯอังคาร กัลยาณพงศ์

เรื่องของน้ำพุ : งศ์เมือง นันทขว้า

อังคารเขียนให้น้ำพุ : อังคาร กัลยาณพงศ์
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top