Latest News

Saturday, November 24, 2012

อิเหนา : ปาเตะทูลความไปยังท้าวกุเรปัน (๒๑)ปาเตะทูลความไปยังท้าวกุเรปัน


     บัดนั้น
ปาเตะเสนาอัชฌาสัย
เห็นพระองค์ร่ำรักนั้นหนักไป
จะผ่อนผันฉันใดก็สุดคิด
ได้ทูลขัดทัดทานเป็นหลายครั้ง
พระมิได้เชื่อฟังแต่สักหนิด
กลัวความทั้งนี้จะมิมิด
จนจิตกอดเข่าเข้าเป็นทุกข์*
เสียแรงพระชุบเลี้ยงถึงเพียงนี้
ได้มั่งมีอยู่เย็นเป็นสุข
จะมานิ่งนอนใจให้เกิดยุค
เห็นความจะลามลุกวุ่นวาย
แม้นทราบถึงองค์ศรีปัตหรา
โทษาจะมีเป็นมากหลาย
ฉวยพระไม่ไต่ถามสิงามตาย
จะลงร้ายเอาว่ารู้ด้วยภูธร
จำจะลอบบอกความตามจริงไป
กราบทูลภูวไนยให้แจ้งก่อน
จึงเรียกนายรองเข้าห้องนอน
ให้เขียนอักษรสารา
ครั้นเสร็จแล้วส่งให้เสนี
นำคดีไปแจ้งแก่ยาสา
กราบทูลบทมาลย์พระผ่านฟ้า
ตามในกิจจาให้แจ้งการ ฯ
ฯ ๑๒ คำ ฯ
 
     บัดนั้น
เสนีดีใจได้ไปบ้าน
อำลาปาเตะมิทันนาน
มาขึ้นพาชีชาญฉับไไว
ออกจากหมันหยาธานี
รีบตีอาชาเข้าป่าใหญ่
นอนทางค้างแรมมาในไพร
ตรงไปกุเรปันพารา ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ เชิด
     ครั้นถึงศาลาหน้าทิมดาบ
ตรงเข้าไปกราบท่านยาสา
แถลงเล่าเหตุผลแต่ต้นมา
แล้วส่งสาราให้ทันที ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เสมอ
     บัดนั้น
ยาสาแจ้งใจในสารศรี
ก็รีบพาเสนาจรลี
มายังที่พระโรงรจนา ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เสมอ
     จึงบังคมทูลทันใด
ว่าปาเตะที่ไปหมันหยา
แต่งคนให้ถือหนังสือมา
จงทราบบาทาฝ่าธุลี ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     ช้า

     เมื่อนั้น
องค์ศรีปัตหราเรืองศรี
รับสารามาจากเสนี
พระองค์ทรงคลี่ออกอ่านพลัน
ว่าปาเตะถวายอภิวาท
เบื้องบาทพระผู้ผ่านไอศวรรย์
ด้วยพระโอรสาลาวัณย์
กำสรดทรงโศกศัลย์ทุกวันไป
ตั้งแต่คลั่งไคล้ใหลหลง
ในองค์พระบุตรีศรีใส
ทั้งสองประหมันก็เป็นใจ
แยบเยื้อนเหมือนจะให้เยาวมาลย์
ข้าได้ทูลเตือนเป็นหลายครั้ง
พระไม่ฟังพจนาว่าขาน
มิรู้ที่จะขืนขัดทัดทาน
จงกราบบทมาลย์พระภูมี ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ
     ร่าย

     ครั้นอ่านเสร็จสิ้นในอักษร
ภูธรเคืองข้องหมองศรี
จึงส่งสารามาทันที
ให้ประไหมสุหรีทัศนา ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
องค์ประไหมสุหรีเสนหา
อ่านสารสิ้นเรื่องเคืองอุรา
จึงทูลพระภัสดาทันใด
เหตุนี้ผู้ใหญ่แกล้งหน่วงเหนี่ยว
จะโทษเด็กข้างเดียวก็ไม่ได้
ประสาหนุ่มจึงลุ่มหลงไป
จะทำให้ผิดกันด้วยฉันทา
ครั้นจะนิ่งดูทีบัดนี้เล่า
ไหนอิเหนาจะจากหมันหยา
แม้นมิให้ไปหาตัวมา
ก็เห็นว่าจะไม่เงือดงด
จงเอาอาการข้านี้บอกไป
ว่าตั้งใจครวญคร่ำกำสรด
ด้วยครรภ์ถ้วนจวนคลอดโอรส
กำหนดให้ลูกรักเร่งมา ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top