Latest News

Monday, November 19, 2012

อิเหนา : ท้าวหมันหยาให้อิเหนารำกระบี่ (๑๙)ท้าวหมันหยาให้อิเหนารำกระบี่


     เมื่อนั้น
ท้าวหมันหยาปรีดิ์เปรมเกษมสันต์
เห็นอิเหนาเข้ามาบังคมคัล
จึงปราศรัยไปพลันทันที
ได้ยินเขาระบือลือเล่า
ว่าเจ้าชำนาญการกระบี่
ท่าทางทำนองคล่องดี
วันนี้จงรำให้น้าดู
แล้วให้เสนากิดาหยัน
จัดกันขึ้นตีทีละคู่
โล่ดั้งดาบเชลยมลายู
จะได้ดูเล่นเป็นขวัญตา ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
พระโฉมยงองค์อสัญแดหวา
คำนับรับราชบัญชา
แล้วแลดูจินตะหราวาตี
แต่รอรั้งยั้งหยุดอยู่เป็นครู่
ให้คิดอดสูนางโฉมศรี
ยิ้มละไมในพักตร์เป็นท่วงที
ต่อภูมีซ้ำเตือนจึงเคลื่อนคลาย ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
 
     เมื่อนั้น
ประสันตาหยิบกระบี่มาถวาย
ค่อยกระซิบทูลว่าพระอย่าอาย
ครั้งนี้ตีหมายเอารางวัล ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
ระเด่นมนตรีเฉิดฉัน
ยิ้มพลางทางว่าอย่าเยาะกัน
ดีแต่พูดเช่นนั้นอัตรา
แล้วพยักเรียกระเด่นดาหยันไป*
ต่างองค์บังคมไหว้ท้าวหมันหยา
ลุกขึ้นร่ายรำทำกิริยา
ทรงกระบี่เบื้องขวากรีดกราย
ประเท้าก้าวกระหยับย่างเยื้อง
ชำเลืองนัยนาสอดส่าย
แลสบเนตรนางพลางยิ้มพราย
แล้วประปรายปลายกระบี่ตีกัน ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ กลองแขก
     บัดนั้น
ฝ่ายฝูงสุรางค์นางสาวสรรค์
ทั้งเถ้าแก่ชะแม่นางกำนัล
แอบดูอยู่ที่ชั้นชาลา
บ้างนิยมชมระเด่นมนตรี
รำกระบี่น่ารักนักหนา
บุญตัวได้เห็นเป็นขวัญตา
งามดั่งเทวาสุราลัย
ลางนางนั่งชิดสะกิดเพื่อน
แย้มเยื้อนพูดจาอัชฌาสัย
ดูทีทำนองภูวไนย
จะมีที่ต้องใจสักสิ่งอัน
บ้างว่าข้าเห็นเป็นแยบคาย
นัยนาสอดส่ายคมสัน
บ้างซุบซิบกระหยิบตากัน
นางกำนัลลอบดูพระภูธร ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
ระเด่นจินตะหราดวงสมร
เมียงมองอยู่ที่ช่องบัญชร
บังอรแลลอดสอดตา
ครั้นสบเนตรเชษฐาทีไร
อรไทสะเทินเมินหน้า
เสหยอกบาหยันด้วยมารยา
ชายตาแย้มยิ้มพริ้มไป ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
พระสุริย์วงศ์เทวาอัชฌาสัย
ผันผัดปัดป้องว่องไว
ถ้อยทีหนีไล่ไปมา
ครั้นระเด่นดาหยันเสียที*
ภูมีตีต้องหัตถา
บรรดาพี่เลี้ยงแลเสนา
ก็สรวลเสเฮฮาขึ้นพร้อมกัน ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     บัดนั้น
ประสันตาแสนกลคนขยัน*
คลานเข้าไปรับกระบี่พลัน
อภิวันท์แล้วกระซิบทูลพลาง
ข้าเห็นพระองค์ทรงกระบี่
ท่าทีเคล่าคล่องทั้งสองอย่าง
ไหนจะกรายร่ายรำทำท่าทาง
ไหนจะดูอยู่ข้างบัญชรชัย*
แต่ส่ายสอดทอดพระเนตรอยู่อย่างนี้
ยังทรงตีมีชัยชำนะได้
ชอบเอาของที่ต้องพระหฤทัย
มารางวัลภูวไนยจะสมควร ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
ระเด่นมนตรีแย้มสรวล
จึงตรัสว่าอย่าเย้าเฝ้ากวน*
ดีแต่ชวนพูดเล่นเช่นนั้น ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
พระผู้ผ่านกรุงไกรไอศวรรย์
ตรัสชมอิเหนากุเรปัน
การกระบี่ดีครันขยันนัก
ไม่มีใครเป็นคู่สู้ได้
ทั้งในแดนชวาอาณาจักร
สมเป็นวงศาสุรารักษ์
ยศศักดิ์ประเสริฐเลิศชายฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
ระเด่นมนตรีเรืองฉาย
ให้เสนาพี่เลี้ยงตัวนาย
รำถวายทีละคู่สู้กัน ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     บัดนั้น
พี่เลี้ยงเสนากิดาหยัน
รับสั่งแล้วบงคมคัล
ก็จัดคู่สู้กันทันใด ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ กลองแขก
     เมื่อนั้น
ท้าวหมันหยายิ้มย่องผ่องใส
ทอดพระเนตรอยู่บนบัญชรชัย
แสนสำราญพระหฤทัยพระทรงธรรม์
จึงสั่งให้เอาของมาประทาน
ทวยหาญเสนากิดาหยัน
ทั้งเงินทองเสื้อผ้าแพรพรรณ
รางวัลให้ทั่วทุกตัวคน
อันองค์ระเด่นมนตรี
ให้จัดของดีดีเครื่องต้น
ธำมรงค์มงกุฎกุณฑล
สร้อยสนสังวาลแววไว
อันระเด่นดาหยันวงศา
เอาชฎาเดินหนมาให้
ทั้งทองกรพาหุรัดตรัสไตร
เร่งไปเอามาบัดนี้ ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ
     บัดนั้น
เสนารับสั่งใส่เกศี
อภิวันท์แล้ววิ่งเป็นสิงคลี
ออกมาสั่งดังมีบัญชาการ
คลังวิเศษภูษามาลา
ก็ขนของเข้ามายังหน้าฉาน
กราบถวายบังคมก้มกราน
แล้วเอาของมาประทานทันใด ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ เจรจา
     เมื่อนั้น
ระตูหมันหยาเป็นใหญ่
เสร็จสรรพก็หับบัญชรชัย
เข้าในปราสาทแก้วแพรวพรรณ ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เสมอ
     เมื่อนั้น
ระเด่นมนตรีเฉิดฉัน
เสด็จทรงอัสดรจรจรัล
กลับไปประเสบันอากง ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เชิด
     ครั้นถึงลงจากม้าที่นั่ง
ให้คลุ้มคลั่งหฤทัยใหลหลง
ไม่ทันจะเปลื้องเครื่องทรง
เสด็จตรงไปที่ไสยา ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top