Latest News

Sunday, November 25, 2012

อิเหนา : ท้าวกุเรปันให้หาอิเหนากลับเมือง (๒๒)ท้าวกุเรปันให้หาอิเหนากลับเมือง


     เมื่อนั้น
พระองค์ทรงพิภพนาถา
เห็นต้องระบอบชอบอัชฌา
จึงตรัสเรียกยาสาทันที
ทรงสั่งให้ร่างราชสาร
แจ้งการตามคำประไหมสุหรี
ให้ลูกยากลับมาธานี
แต่ในเจ็ดราตรีอย่านอนใจ ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     บัดนั้น
ยาสารับสั่งบังคมไหว้
ออกมาศาลาลูกขุนใน
เร่งให้เขียนราชสารา
ครั้นเสร็จจึงสั่งเสนี
จงถือสารศรีไปหมันหยา
ทูลเชิญเสด็จพระลูกยา
ให้กลับมาอย่านานเป็นการร้อน ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
 
     บัดนั้น
เสนาคำนับรับอักษร
อำลามาขึ้นอัสดร
ออกจากพระนครรีบไป ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เชิด
     ครั้นถึงหมันหยาไม่หยุดยั้ง
ตรงไปติกาหรังที่อาศัย
เข้าหาพี่เลี้ยงภูวไนย
เอาสาราส่งให้ทันที ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     บัดนั้น
จึงพระพี่เลี้ยงทั้งสี่
ซักไซ้ได้ความตามคดี
แล้วเข้าไปในที่ไสยา ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เสมอ
     จึงบังคมทูลแถลงแจ้งเหตุ
ว่าพระปิตุเรศนาถา
ให้เสนีถือหนังสือมา
แล้วถวายสาราภูวไนย ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
ระเด่นหม่นตรีศรีใส
ฟังข่าวผ่าวร้อนหฤทัย
จำใจคลี่สารออกอ่านพลัน ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     ช้า

     ในสารานั้นว่าพระมารดร*
ให้อาวรณ์วิโยคโศกศัลย์
แต่คอยคอยลูกยาเห็นช้าพลัน
ด้วยครรภ์นั้นถ้วนทสมาสตรา
เห็นอาการเจ็บจวนอยู่เนืองนิตย์
ให้หนักจิตที่จะคลอดโอรสา
เกลือกจะอันตรายวายชีวา
ไหนเลยลูกยาจะเห็นใจ
จงเร่งกลับมายังธานี
แต่ในเจ็ดราตรีให้จงได้
แม้นช้ากว่าที่กำหนดไว้
ถึงจะมาก็ไม่ต้องการ ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     ครั้นอ่านเสร็จสิ้นในอักษร
เร่าร้อนหฤทัยดังไฟผลาญ
ให้อาลัยที่จะไกลเยาวมาลย์
จะเบือนบิดคิดอ่านเห็นสุดที
จะไปทูลลาสองประหมัน
กลับไปกุเรปันกรุงศรี
คิดแล้วมาทรงพาชี
จรลีเข้ายังวังใน ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ เชิด
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top