Latest News

Tuesday, April 15, 2014

อิเหนา : ท้าวกุเรปันให้หาอิเหนากลับเมือง (๖๑), อิเหนาผัดทุเลาไม่ยอมกลับ (๖๒)


ท้าวกุเรปันให้หาอิเหนากลับเมือง


     ช้า

     ๏ เมื่อนั้น
พระผู้ผ่านกุเรปันเป็นใหญ่
แจ้งว่าโอรสยศไกร
ไปอยู่ในหมันหยาธานี
จึงบัญชาใช้อำมาตย์
จงเร่งแต่งราชสารศรี
ไปหาอิเหนาว่าเรานี้
ให้กลับคืนบุรีรีบมา ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     ร่าย

     ๏ บัดนั้น
เสนีรับสั่งใส่เกศา
ออกมาแต่งสารศรีตีตรา
แล้วขึ้นม้าควบขับไปฉับพลัน ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เชิด


อิเหนาผัดทุเลาไม่ยอมกลับ


     ๏ ครั้นถึงหมันหยาธานี
ลงจากพาชีขมีขมัน
ตรงไปในวังประเสบัน
บังคมคัลระเด่นมนตรี
ทูลว่าองค์ศรีปัตหรา
ให้ข้ามาถวายสารศรี
เชิญเสด็จภูธรจรลี
กลับไปบุรีกุเรปัน ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
ระเด่นมนตรีเฉิดฉัน
ฟังข่าวผ่านร้อนดั่งเพลิงกัลป์*
ให้คิดอัดอั้นตันใจ
จำเป็นจึงรับเอาสาร
ถือไว้จะอ่านก็หาไม่
แล้วว่าเสนาจงคลาไคล
กลับไปทูลองค์พระทรงธรรม์
ขอถวายบังคมลาอยู่ก่อน
จึงจะค่อยคืนนครเขตขัณฑ์
ตรัสพลางย่างเยื้องจรจรัล
ไปปราสาทสุวรรณกัลยา ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ เสมอ
     ๏ บัดนั้น
เสนีพี่เลี้ยงพร้อมหน้า
เข้าทักทายเพื่อนกันที่มา
ชักชวนพูดจาไม่หยุดยั้ง
บ้างถามถึงถิ่นฐานบ้านช่อง
ลูกเมียพี่น้องอยู่ข้างหลัง
แล้วเล่าความในให้กันฟัง
ล้อมนั่งสนทนาพาที ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ เจรจา
     ๏ บัดนั้น
เสนีที่ถือสารศรี
ครั้นแล้วก็ลาจรลี
ขึ้นพาชีรีบกลับมาฉับไว ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เชิด
     ๏ ครั้นถึงจึงคลานเข้าไปเฝ้า
ก้มเกล้าประนมบังคมไหว้
ทูลแถลงให้แจ้งพระฤทัย
โดยดังภูวไนยสั่งมา ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
พระปิ่นภพกุเรปันนาถา
ได้แจ้งแห่งคำพระลูกยา
ผ่านฟ้าเคืองแค้นแสนทวี
ทั้งเร่าร้อนฤทัยให้รำคาญ
ด้วยจวนจะแต่งการภิเษกศรี
จึงเสด็จย่างเยื้องจรลี
เข้าปราสาทมณีทันใด ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ เสมอ


      อิเหนา : ท้าวกุเรปันให้หาอิเหนากลับเมือง (๖๑), อิเหนาผัดทุเลาไม่ยอมกลับ (๖๒)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top