Latest News

Sunday, May 4, 2014

อิเหนา : ท้าวกุเรปันผัดท้าวดาหา (๖๘)


ท้าวกุเรปันผัดท้าวดาหา


     ๏ เมื่อนั้น
พระผู้ผ่านกรุงไกรไอศวรรย์
จึงบัญชาสั่งดะหมังนั้น
เร่งผายผันไปแจ้งอนุชา
บอกว่าเราร้อนใจดังไฟผลาญ
รำคาญด้วยอิเหนาหนักหนา
เดิมลาไปเล่นพนาวา
แล้วหนีไปหมันหยาเวียงชัย
ให้ไปหาตัวเป็นหลายครั้ง
แต่ผัดเพี้ยนอยู่ยังหามาไม่
อันใจกูนี้เสนาใน
จะหาให้ที่ร่วมสุริย์วงศ์
แต่โอรสทำความไม่งามหน้า
ไปรักใคร่จินตะหราลุ่มหลง
เหตุเพราะผู้ใหญ่นั้นเป็นมั่นคง
ยุยงส่งเสริมจึงเหิมใจ
ดูทีเหมือนจะกลัวด้วยตัวผิด
จึงจนจิตอยู่ยังหามาไม่
การวิวาห์จะต้องเลื่อนเดือนไป
แต่พอให้อิเหนากลับมา
แล้วพระองค์ทรงแต่งราชสาร
ผัดผ่อนอ่อนหวานเป็นหนักหนา
ส่งให้ดะหมังเสนา
เอาไปแจ้งอนุชาให้จงดี ฯ
ฯ ๑๒ คำ ฯ

     ๏ บัดนั้น
ดะหมังรับสั่งใส่เกศี
บังคมลามาขึ้นพาชี
กลับไปธานีดาหาพลัน ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เชิด
     ๏ ครั้นถึงจึงเข้าพระโรงชัย
บังคมไหว้พระผู้ผ่านไอศวรรย์
ทูลแถลงแจ้งความทุกสิ่งอัน
ถวายสารทรงธรรม์ที่ให้มา ฯ*
ฯ ๒ คำ ฯ


อิเหนา : ท้าวกุเรปันผัดท้าวดาหา (๖๘)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top