Latest News

Saturday, May 3, 2014

อิเหนา : ท้าวกุเรปันสั่งอิเหนาให้กลับไปอภิเษก (๖๖), อิเหนาบอกตัดนางบุษบา (๖๗)


ท้าวกุเรปันสั่งอิเหนาให้กลับไปอภิเษก


     ช้า

     ๏ เมื่อนั้น
องค์ศรีปัตหราได้ฟังสาร
นั่งนึกตรึกตราอยู่ช้านาน
จึงมีพจมานตรัสไป
อิเหนาลาเราไปเล่นป่า
ยังหากลับมาบุรีไม่
จะให้ถามตัวมายังกรุงไกร
จึงจะได้กำหนดการวิวาห์
แล้วพระองค์ทรงแต่งสารศรี
ให้ยาสาเสนีไปหมันหยา
แม้นไปถึงวันใดให้เร่งมา
ถึงจะนัดผัดมาก็อย่าฟัง ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     ร่าย

     ๏ บัดนั้น
ยาสาคำนับรับสั่ง
บังคมลาแล้วออกมาจากวัง
โยนขึ้นหลังอาชาแล้วคลาไคล ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เชิด
     ๏ รีบรัดดัดดั้นอรัญวา
ลุถึงหมันหยากรุงใหญ่
ตรงไปประเสบันทันใด
บังคมไหว้ระเด่นมนตรี
ทูลว่าองค์ศรีปัตหรา
ใช้ข้ามาเฝ้าบทศรี*
ด้วยพระปิ่นดาหาธิบดี
ให้เสนอมานัดการวิวาห์
ขอเชิญพระองค์เสด็จไป
บัดนี้ภูวไนยกำหนดท่า
แม้นถึงวันใดให้ไคลคลา
แล้วถวายสาราทันที ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ


อิเหนาบอกตัดนางบุษบา


     ๏ เมื่อนั้น
ระเด่นมนตรีเรืองศรี
ได้ฟังยาสาเสนี
ภูมีนิ่งนึกตรึกตรา
อันระเด่นบุษบาดาหานั้น
หรือจะงามเท่าทันจินตะหรา
เสียแรงรักได้หักหาญมา
จะทิ้งดวงยิหวาเสียฉันใด
คิดพลางทางจารึกอักษร
เป็นใจความตัดรอนแล้วส่งให้
สั่งว่าข้าถวายบังคมไป
แทบใต้บาทบงสุ์พระทรงฤทธิ์
ใช่จะขัดบัญชานั้นหาไม่
แต่จนใจได้เกินสะเทินจิต
จะคืนหลังยังนครนั้นสุดคิด
ด้วยโทษผิดติดตัวกลัวอาญา
อนึ่งท้าวดาหาจะเห็นรู้
ว่าเรามาอยู่กับจินตะหรา
น่าจะแค้นเคืองขัดอยู่อัตรา
ไหนจะให้บุษบานงเยาว์
ข้าคิดใคร่ครวญดูถ้วนถี่
ถึงไปก็เสียทีเสียเปล่าเปล่า
ยาสาจงนำเอาคำเรา
ไปกราบทูลผ่านเกล้าเหมือนวาจา
อันการที่จัดแจงไว้
อย่ามีอาลัยเลยกับข้า
แม้นใครมาขอบุษบา
จงให้ตามปรารถนาเขานั้น ฯ*
ฯ ๑๔ คำ ฯ
     ๏ บัดนั้น
ยาสาสุดที่จะผ่อนผัน
บังคมลาภูธรจรจรัล
กลับไปกุเรปันทันที ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เชิด
     ๏ ครั้นถึงจึงคลานเข้าไปเฝ้า
ก้มเกล้าประณตบทศรี
ถวายสารระเด่นมนตรี
แล้วกราบทูลถ้วนที่ทุกสิ่งไป ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
องค์ท้าวกุเรปันเป็นใหญ่
ทราบสารดาลเดือดพระดนัย
จึงตรัสไปแก่อัครชายา
อะหนะอิเหนานี้ผิดนัก
ไปพะวงหลงรักจินตะหรา
ที่ร่วงวงศ์เทเวศร์ไม่เจตนา
ส่วนที่ต่ำช้าสิชอบใจ
ตัดรอนมาตามอำเภอเอง
จะยำเกรงวงศาก็หาไม่
แม้นพระอนุชารู้ไป
จะน้อยใจด้วยอัปยศนัก
จำจะคิดปิดงำไกล่เกลี่ย
อย่าให้เสียตระกูลประยูรศักดิ์
ถ้าใครรู้ความไม่งามพักตร์
สงสารหลานรักบุษบา
เห็นจะต้องงดการรำคาญจิต
พระยิ่งคิดเคืองแค้นท้าวหมันหยา
ตรัสพลางทางสั่งเสนา
เรียกดะหมังดาหาเข้ามาใน ฯ
ฯ ๑๐ คำ ฯ
     ๏ บัดนั้น
เสนารับสั่งบังคมไหว้
ออกมายังศาลาทันใด
พาดะหมังเข้าไปฉับพลัน ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ


อิเหนา : ท้าวกุเรปันสั่งอิเหนาให้กลับไปอภิเษก (๖๖), อิเหนาบอกตัดนางบุษบา (๖๗)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top