Latest News

Thursday, August 9, 2012

อิเหนา : ท้าวกุเรปันขอตุนาหงันนางบุษบาให้อิเหนา (๑๐)


ท้าวกุเรปันขอตุนาหงันนางบุษบาให้อิเหนา


     เมื่อนั้น
พระทรงภพกุเรปันนาถา
แจ้งว่าองค์พระอนุชา
มีราชธิดาลาวัณย์
พระเร่งชื่นชมโสมนัส
จึงให้จัดสิ่งของไปทำขวัญ
กับเครื่องบรรณาการนอกนั้น
เป็นของตุนาหงันกัลยา
ขอระเด่นบุษบาโฉมยง
ให้องค์อิเหนาโอรสา
ตามจารีตบุราณสืบมา
หวังมิให้วงศาอื่นปน
ครั้นเสียศักดิ์สุริย์วงศ์เทเวศร์
ก็เกิดเหตุอันตรายหลายหน
ไพร่ฟ้าประชากรร้อนรน
จลาจลต่างต่างทั้งธานี
ฝ่ายพระอนุชากาหลัง
อีกทั้งสิงหัดส่าหรี
ต่างแต่งบรรณาการมากมี
ไปทำขวัญบุตรีพระพี่ยา ฯ*
ฯ ๑๐ คำ ฯ

no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top