Latest News

Saturday, August 4, 2012

อิเหนา : เกิดสุหรานากง (๘)


เกิดสุหรานากง


     เมื่อนั้น
องค์ท้าวสิงหัดส่าหรี
มีโอรสแรกเริ่มเดิมที
กับประไหมสุหรีศรีโสภา
เทเวศร์ให้กริชเป็นของขวัญ
เหมือนกันกับอิเหนาเชษฐา
จารึกนามใส่ในกริชมา
ชื่อระเด่นสุหรานากง

ครั้นท้าวกาหลังมีบุตรี
ด้วยประไหมสุหรีนวลหง
ชื่อสกาหนึ่งหรัดโฉมยง
รูปทรงโสภายาใจ
จึงแต่งของไปตุนาหงัน
บิตุรงค์ทรงธรรม์ก็อวยให้*
ตามจารีตวงศาสุราลัย
ตุนาหงันกันได้แต่สี่เมือง
อยู่มามีราชบุตรี
นวลละอองสองสีขาวเหลือง
พักตร์ผ่องผิวเนื้อเรื่อเรือง
จึงให้นามตามเรื่องมารดา
ชื่อระเด่นจินดาส่าหรี
พระชนกชนนีเสนหา
สามเมืองส่งเครื่องบรรณา
มาทำขวัญพระธิดานารี
แล้วจัดสาวสนมกำนัล
เลือกสรรรูปทรงส่งศรี
ตั้งที่พี่เลี้ยงพระบุตรี
เหมือนกันทั้งสี่พารา ฯ
ฯ ๑๔ คำ ฯ

no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top