Latest News

Friday, August 3, 2012

อิเหนา : เกิดนางจินตะหรา (๗)


เกิดนางจินตะหรา


     เมื่อนั้น
องค์ประไหมสุหรีหมันหยา
ทรงครรภ์ถ้วนทศมาสตรา
ประสูติมาเป็นราชบุตรี
งามงอนอ่อนระทวยนวยแน่ง
ดำแดงนวลเนื้อสองสี
ผ่องพักตร์ผิวพรรณดังจันทรี
นางในธานีไม่เทียมทัน

 
องค์พระอัยกีเป็นที่รัก  
ถนอมนักเชยชมภิรมย์ขวัญ
บิตุราชมาตุรงค์แลพงศ์พันธุ์
พร้อมกันประทานนามพระธิดา
ชื่อจินตะหราวาตีศรีสวัสดิ์*
เฉลิมวงศ์พงศ์กษัตริย์ในหมันหยา
อ่อนเดือนกว่าอิเหนาพี่ยา*
ทั้งสองชันษาเดียวกัน
พร้อมพระพี่เลี้ยงนางนม
นักสนมกรมในสาวสวรรค์
ประโลมเลี้ยงพระธิดาดวงจันทร์
ทุกวันทุกเวลาราตรี ฯ
ฯ ๑๐ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
พระทรงภพกุเรปันเรืองศรี
ทั้งท้าวดาหาธิบดี
สองประไหมสุหรีพี่นางนั้น
จึงจัดของขวัญอันอุดม
ทั้งพี่เลี้ยงนางนมเลือกสรร
ให้เสนาคุมของจรจรัล
ไปทำขวัญพระนัดดานารี ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ

no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top