Latest News

Sunday, August 5, 2012

อิเหนา : เกิดนางบุษบา (๙)


เกิดนางบุษบา


     เมื่อนั้น
องค์ประไหมสุหรีดาหา
อยู่เย็นเป็นสุขทุกทิวา
นานมาโฉมยงทรงครรภ์
เมื่อจะประสูติพระดนัย
เวลาปัจจุสมัยไก่ขัน
บังเกิดมหัศอัศจรรย์
กลิ่นสุคันธรสรวยริน
ดอกไม้ทุกพรรณก็บันดาล*
เบิกบานเกสรขจรกลิ่น
ภุมเรศร่อนร้องโบยบิน
ประสานเสียงเพียงพิณพาทย์ฆ้อง
ดนตรีแตรสังข์ก็ดังเอง
อัศจรรย์บรรเลงกึกก้อง
ครั้นอรุณรุ่งรางสร่างแสงทอง
ดังแสงรุ้งเรืองรองอร่ามไป
สุรศรีดังสีธรรมชาติ
เลื่อมพรายโอภาสผ่องใส
จึงประสูติธิดายาใจ
งามวิไลล้ำเลิศเพริศพราย
อันอัศจรรย์ที่บันดาล
ก็อันตรธานสูญหาย
ยังแต่กลิ่นหอมรวยชวยชาย
จึงถวายพระนามตามเหตุนั้น
ชื่อระเด่นบุษบาหนึ่งหรัด
ลออเอี่ยมเทียมทัดนางสวรรค์
ทั้งในธรณีไม่มีทัน*
ผิวพรรณผุดผ่องดังทองทา
อันองค์มะเดหวีมีศักดิ์
ถนอมอุ้มฟูมฟักรักษา
ทั้งสามมเหสีโสภา
รักราชธิดาดังดวงใจ ฯ
ฯ ๑๖ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
พระผ่านภพดาหากรุงใหญ่
แสนสวาทพระราชดนัย
ดังดวงฤทัยทรงธรรม์
จึงจัดสี่พี่เลี้ยงพระธิดา
คนนั้นชื่อว่าบาหยัน
หนึ่งชื่อส่าเหง็ดลาวัณย์ 
หนึ่งชื่อประเสหรันนารี
หนึ่งชื่อปะลาหงันกัลยา
ตามตำราชื่อตั้งทั้งสี่*
แล้วจัดสรรกำนัลที่รูปดี  
นารีน้อยน้อยแปดร้อยปลาย
บรรดาบุตรเสนาน้อยใหญ่
ต่างคนเต็มใจเอาไปถวาย
พระประทานรางวัลมากมาย
มอบให้เจ้าขรัวยายบังคับ
บ้างหัดร้องลำนำจำเรียง
ประสานเสียงซักซ้อมกล่อมขับ
บ้างหัดซอกระจับปี่ตีโทนทับ*
สำหรับบำเรอพระธิดา ฯ
ฯ ๑๐ คำ ฯ

no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top