Latest News

Friday, August 10, 2012

อิเหนา : เกิดสียะตรา (๑๑)


เกิดสียะตรา


     เมื่อนั้น
พระองค์ทรงพิภพดาหา
ตั้งแต่มีราชธิดา*
ช้านานประมาณมาห้าปี*
จึงมีโอรสยศยง
ด้วยองค์ประไหมสุหรี
งามละม้ายคล้ายกันกับบุตรี
ใครเห็นเป็นที่เจริญใจ

 
องค์อสัญแดหวาวราฤทธิ์
เสกแสร้งนฤมิตกริชให้
วางลงข้างองค์พระดนัย
จารึกนามนั้นใส่ในกริชมา
ชื่อระเด่นสียะตราหนึ่งหรัด
สืบวงศ์พงศ์กษัตริย์อสัญหยา
พระชนกชนนีก็ปรีดา
เสนหาดังดวงฤทัย*
สี่เมืองส่งเครื่องบรรณาการ
มาทำขวัญพระกุมารประสูติใหม่
ของขวัญตามตำรับบังคับไว้*
โดยในสุริย์วงศ์เทวา
แล้วจัดสรรพี่เลี้ยงทั้งสี่
ล้วนลูกเสนีมียศถา
พี่เลี้ยงเอกนั้นชื่อปูนตา*
หนึ่งกะระตาหลาพี่เลี้ยงรอง
หนึ่งชื่อยะรุเดะพี่เลี้ยงตรี
ที่สี่ประสันตาปัญญาว่อง
ล้วนหนุ่มน้อยรุ่นรามทรามคะนอง
ตั้งต้องตามขนบครบครัน
ให้บุตรขุนหมื่นพื้นน้อยน้อย
แปดร้อยกุมารากิดาหยัน
ประทานเงินเสื้อผ้าสารพัน
ให้เป็นของขวัญพระลูกยา ฯ
ฯ ๑๖ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
ฝ่ายอิเหนากุเรปันโอรสา
ปรีดิ์เปรมเกษมสุขทุกทิวา
จนจำเริญชนมาสิบห้าปี
งามรับสรรพสิ้นสรรพางค์
ยิ่งอย่างเทวาในราศี
ทรงโฉมประโลมใจนารี
เป็นที่ปฏิพัทธ์ผูกพัน
เนาในติกาหรังวังสถาน
ดังวิมานเมืองฟ้ากระยาหงัน
พร้อมด้วยสุรางค์นางกำนัล
พี่เลี้ยงกิดาหยันโยธา
อันศิลปศาสตร์สำหรับกษัตริย์
ทุกสิ่งสารพัดหัดหา
รำกริชกระบี่ขี่อาชา
ศึกษาซ้อมเล่นไม่เว้นวัน ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ
     ครั้นพระสุริย์ฉายบ่ายลง
ก็แต่งองค์ทรงเครื่องเรืองฉัน
เสด็จจากปราสาทแก้วแพรวพรรณ
จรจรัลไปท้องสนามชัย ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     ครั้นถึงพลับพลาหน้าจักรวรรดิ
ที่เคยหัดจตุรงค์น้อยใหญ่
จึงตรัสสั่งกิดาหยันทันใด
ให้เรียกมโนมัยเข้ามา ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     บัดนั้น
กิดาหยันรับสั่งใส่เกศา
พลางพยักกวักเรียกกรมม้า
รีบจูงอาชามาฉับพลัน ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
พระสุริย์วงศ์เทวากระยาหงัน
จึงขึ้นทรงม้าเหลืองเครื่องสุวรรณ
ระเด่นดาหยันนั้นขี่ม้าแดง*
รำท่าเพลงทวนกระบวนรบ
ถ้อยทีขี่สินธพเข้มแข็ง
ชักเป็นโคมเวียนเปลี่ยนแปลง
ประปรายปลายพระแสงทวนทอง ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     แล้วลงทรงกระบี่ตีเล่น
กับระเด่นดาหยันเคล่าคล่อง
กรีดกรายร่ายรำเป็นทำนอง
รับรองป้องปัดไปมา ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     ครั้นเหนื่อยก็หยุดยับยั้ง
สถิตยังพลับพลาพลันหรรษา
ทอดพระเนตรกิดาหยันโยธา
ซ้อมหัดศาตราสารพัน ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
ใครดีมีฝีมือแคล่วคล่อง
ก็ประทานเงินทองทุกสิ่งสรรพ์
พอจวนเวลาสายัณห์
ก็จรจรัลคืนยังวังใน ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เสมอ
     เสด็จนั่งเหนืออาสน์ลาดปู
พระยี่ภู่เขยทองผ่องใส
สาวสุรางค์นางบำเรอบำรุงใจ
แสนสำราญหฤทัยทุกเวลา ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ

no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top