Latest News

Friday, February 1, 2013

นางดรสาแบหลาตายตามระตูบุศสิหนา (๔๔)นางดรสาแบหลาตายตามระตูบุศสิหนา


     เมื่อนั้น
วลนางดรสามารศรี
กำสรดโศกศัลย์พันทวี
อัญชลีทั้งสองกษัตรา
แล้วทูลว่าพระองค์ผู้ทรงเดช
จงได้โปรดเกศเกศา
ข้าน้อยขอถวายบังคมลา
ตายตามภัสดาด้วยภักดี
ขอฝากบิตุราชมาตุรงค์
ทั้งประยูรญาติวงศ์ในกรุงศรี
อันศฤงคารของข้าบรรดามี
ถวายไว้ใต้ธุลีบาทา*
ทูลพลางประณตบทเรศ
สองกษัตริย์ทรงเดชเชษฐา
บังคมบรมศพภัสดา
แล้วกัลยาทักษิณเวียนไป ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ
     ช้า

     ครั้นครบคำรบสามรอบ
นบนอบน้อมองค์ลงกราบไหว้
จึ่งชักเอากริชภูวไนย
มาทูลไหว้เหนือเกล้าเมาลี
กันแสงพลางทางสมาลาธิกรณ์
ภูธรได้เคืองบทศรี
ด้วยกายกรรมและวจี
ขออย่ามีเวราผูกพัน
ประการหนึ่งซึ่งข้าสุจริต*
สู้ตายมิได้คิดบิดผัน
เดชะความสัตย์ของข้านั้น
แม้นทรงธรรมจะตกไปแห่งใด*
ขอให้ได้พบสบประสงค์
บำเรอบาทบงสุ์จงได้
ให้ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมฤทัย
อย่าให้รู้นิราศคลาดคลา ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ
     ร่าย

     ครั้นเสร็จตั้งสัตย์อธิษฐาน
เยาวมาลย์กราบงามสามท่า
เห็นเพลิงพลุ่งรุ่งโรจน์โชตนา
ก็แบหลาโจนเข้าในอัคคี ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ กลองแขก โอด
     บัดนั้น
พระพี่เลี้ยงนางนมสาวศรี
เห็นพระราชธิดานารี
สุดสิ้นชีวีวายปราณ
บ้างตีอกตกใจตะลึงหลง
ร่ำรักโฉมยงด้วยสงสาร
ดิ้นโดยโหยไห้อาลัยลาญ
ปิ้มปานจะม้วยชีวา ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ โอด
     เมื่อนั้น
สองระตูภูวเรศเชษฐา
ครั้นเสด็จส่งสการอนุชา
ให้ตรวจตราเตรียมพลสกลไกร
     พร้อมเสร็จแล้วเสด็จขึ้นทรงรถ
ยกทศโยธาทัพใหญ่
ต่างองค์เศร้าสร้อยละห้อยใจ
เร่งรีบกลับไปยังธานี ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ เชิด
     เมื่อนั้น
พระโฉมยงองค์มิสาระปันหยี
เนาในพลับพลาพนาลี
เสนีเฝ้าแหนแน่นนันต์
พระแสนสำราญวิญญาณ์
ตรัสเล่นเจรจาเกษมสันต์
ยกความชอบโยธีทั้งนั้น
ล้วนแข็งขันฟันฝ่าปัจจามิตร
ประสันตาแก้ตัวเต็มประดา
ออกรับหน้าข้าศึกไม่ต้านติด
จนระตูเสียทีสิ้นชีวิต
ประสันตาพ้นผิดไม่บรรลัย
แต่เป็นคนพาลดีข้างขี้เที่ยว
จะยกโทษทีเดียวเห็นไม่ได้
คิดจะทำระกำให้หนำใจ*
พูดอะไรไม่จริงสักสิ่งอัน ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ เจรจา
     บัดนั้น
ประสันตาแสนกลคนขยัน
เฉยหน้าว่าไปแก่เพื่อนกัน
เมื่อจะต้องโทษทัณฑ์ก็จนใจ
กำลังพระเสาร์เป็นคราวเคราะห์
วิบากกรรรมจำเพาะมาซัดให้
ครั้นมีชัยได้ลาภสิลับไป
ยังนึกเศร้าเสียใจอยู่ไม่วาย
ชอบผิดคิดดูคนละอย่าง
พอเกลื่อนกลบลบล้างกันสูญหาย
วาสนาอาภัพกลับกลาย
ท่านลงร้ายติดตัวพัวพัน
เมื่อถึงทีได้ของต้องพระทัย
จะว่าดีหรือไม่เพราะใครนั่น
ชอบแต่เอาลาภนอกนั้น
มาประทานรางวัลประสันตา ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ

นางดรสาแบหลาตายตามระตูบุศสิหนา (๔๔)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top