Latest News

Tuesday, February 19, 2013

ระตูสี่เมืองขอขึ้นต่ออิเหนา (๔๖)


ระตูสี่เมืองขอขึ้นต่ออิเหนา


     ช้า

     มาจะกล่าวบทไป
ถึงระตูตันหยงบุหรา
ทั้งระตูติหวังหงันราชา
ระตูสันตาหราเรืองชัย
อีกระตูปะกูหวันภูมี
ทั้งสี่ธานีนี้อยู่ใกล้
ริมหนทางที่ปันหยีไป
ต่างประหวั่นพรั่นใจเป็นสุดคิด
ด้วยรู้ข่าวว่าท้าวบุศสิหนา
ออกต้านต่อศักดาก็ดับจิต
สองกษัตริย์เชษฐาระอาฤทธิ์
พร้อมคิดกันถวายบรรณาการ
ยอมยกเยาวราชบุตรี
ให้แก่ปันหยีผู้ห้าวหาญ
ไม่มีผู้ใดใครต้านทาน
เลื่องชื่อลือสะท้านทุกเวียงชัย ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ

     ร่าย

     อันระตูภูธรทั้งสี่
โอรสบุตรีหามีไม่
จึ่งจัดสรรสิ่งของที่ต้องใจ
ม้ารถคชไกรแลโยธา
สร้อยสนสังวาลบานพับเพชร
มงกุฎเก็จแก้วมณีมีค่า
ขนใส่ในหีบแล้วตีตรา
มอบให้แก่เสนานำไป ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     บัดนั้น
เสนีทั้งสี่กรุงใหญ่
รับราชบัญชาแล้วคลาไคล
ต่างเร่งรีบไปทันที ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เชิด
     ครั้นถึงซึ่งตรงเข้าไปหา
ตำมะหงงเสนาบดีศรี
แถลงเล่าเนื้อความตามคดี
ถ้วนถี่เสร็จสิ้นทุกสิ่งอัน ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เจราจา
     บัดนั้น
ตำมะหงงปรีดิ์เปรมเกษมสันต์
จึ่งนำเสนีทั้งสี่นั้น*
ไปยังสุวรรณพลับพลาชัย ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เสมอ
     ครั้นถึงจึงถวายบังคม
กรานก้มกราบทูลแถลงไข*
บัดนี้ระตูภูวไนย
ทั้งสี่พิชัยธานี
ตั้งจิตเสนหาสามิภักดิ์
จงรักเบื้องบาทบทศรี
ถวายบรรณาการมากมี
ให้เสนีสี่นายนำมา ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     ช้าปี่

     เมื่อนั้น
ปันหยีมีจิตหรรษา
จึ่งกล่าวสุนทรวาจา
ปราศรัยเสนาทั้งสี่ไป
ซึ่งระตูผู้ดำรงราชฐาน
ให้เอาบรรณาการนี้มาให้
สามิภักดิ์รักเราชาวไพร
ขอบใจเป็นพันพันทวี ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     ร่าย

     แล้วประทานเสื้อผ้าแพรพรรณ
รางวัลเสนาทั้งสี่
ครั้นเสร็จเสด็จจรลี
เข้าสู่ที่สุวรรณพลับพลา ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เสมอ
     บัดนั้น
เสนีสี่เมืองหรรษา
ได้ของประทานพระผ่านฟ้า
ต่างขึ้นม้าควบขับกลับไป ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เชิด
     เมื่อนั้น
มิสาระปันหยีศรีใส
แต่แรมร้อนผ่อนพักอยู่ในไพร
ก็ได้ถึงห้าวันมา
พระคะนึงถึงสองเยาวมาลย์
แต่มาอยู่ก็นานนักหนา
ยังมิได้รู้จักพักตรา
จะทรงโฉมโสภาสักเพียงไร
คิดจะให้ไปเชิญโฉมเฉลา
มาโลมเล้าพูดจาปราศรัย
ก็เกรงจะขามเขินสะเทินใจ
แต่รัญจวนครวญใคร่อยู่ไปมา ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     บัดนั้น
พระพี่เลี้ยงสองนางเสนหา
จึ่งทูลทั้งสองพระธิดา
แต่มาอยู่ก็หลายราตี
ยังมิได้ไปเฝ้าบาทบงสุ์
พระโฉมยงองค์มิสาระปันหยี
แม้นเนิ่นนานช้าไปกว่านี้
เห็นทีจะไม่พ้นพระอาญา ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
สองนางเคืองค้อนแล้วค่อนว่า
ปันหยีนี้ชาวอรัญวา
สุริย์วงศ์พงศาไม่แจ้งใจ
จะให้น้องนี้ขึ้นไปเฝ้า
พี่เจ้าเอ๋ยจะไปกระไรได้
จะต้องไหว้โจรป่าพนาลัย
หายใจเป็นพันพันทวี ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     บัดนั้น
พระพี่เลี้ยงเล้าโลมนางโฉมศรี
ตรัสไยอย่างนั้นนะเทวี
พระชนกชนนีก็บอกมา
อันปันหยีนี้มิใช่ชาวดง
คืออิเหนาสุริย์วงศ์อสัญหยา
ถึงสองทรงฤทธิ์ผู้บิดา
ผ่านฟ้าก็ถวายบังคมคัล
แม้นองค์อรไทมิไปเฝ้า
ถ้าผ่านเกล้าเคืองขุ่นหุนหัน
จะให้ลงอาญาฆ่าฟัน
เมื่อกระนั้นจะคิดประการใด ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ

ระตูสี่เมืองขอขึ้นต่ออิเหนา (๔๖)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top