Latest News

Saturday, February 16, 2013

อิเหนา : อิเหนายกพลไปจากเขาปะราปี (๔๕)อิเหนายกพลไปจากเขาปะราปี


     เมื่อนั้น
ปันหยียิ้มพลางทางว่า
อันการพูดแก้จนพ้นปัญญา
ช่างแบกหน้าว่าได้ไม่อายใจ
ถ้อยคำสำนวนเหมือนบ้าหลัง
ใครเห็นชอบด้วยมั่งหรือหาไม่
ดีแต่เสียดแซมแนมใน
คนอะไรเช่นนี้ก็ยังมี
ตรัสพลางทางดูทินกร
เห็นแดดบ่ายคลายร้อนรังสี
จึ่งให้พักตร์พี่เลี้ยงไปเป็นที
เร่งตรวจเตรียมเสนีจัตุรงค์

สั่งเสร็จเสด็จจากแท่นทอง
เข้าห้องชำระสระสรง
แต่งอย่างปันจุเหร็จชาวดง
แล้วมาทรงมหาพิชัยรถ
ระเด่นสังคามาระตา
ขี่อาชาเครื่องกุดั่นกั้นกลด
ทั้งสองบุตรีมียศ
ทรงรถประเทียบเรียบเรียง
ช้างเครื่องตามท้ายรายมา
โยธาโห่ลั่นสนั่นเสียง
สองข้างรัถาม้าพี่เลี้ยง
เดินเคียงขับแข่งแซงไป ฯ
ฯ ๑๒ คำ ฯ เชิด
     ถึงที่แห่งหนึ่งเกษมสุข
แสนสนุกธารท่าชลาไหล
พระสั่งให้หยุดยั้งตั้งทัพชัย
ที่ร่มไม้ใกล้เนินคิรี
หวังจะให้สองนางค่อยสร่างโศก
ซึ่งวิโยควงศามารศรี
ทั้งเอาแรงรี้พลมนตรี
ให้คลายคลี่ล้าเลื่อยเหนื่อยมา ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ เจรจา
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top