Latest News

Tuesday, January 15, 2013

อิเหนา : อิเหนาได้นางมาหยารัศมีนางสการะวาตีและสังคามาระตา (๔๒)อิเหนาได้นางมาหยารัศมีนางสการะวาตีและสังคามาระตา


     ครั้นมาใกล้ค่ายมั่นปันหยี
เห็นโยธีตั้งกองกวดขัน
ล้อมวงนอกในหลายชั้น
กองตระเวนเกณฑ์กันตรวจตรา
ทั้งสี่มหาเสนาใน
คร้ามครั่นพรั่นใจเป็นหนักหนา
จึงให้ยับยั้งโยธา
หยุดประทับรัถาที่ชายดง
แล้วลงจากพาชีขมีขมัน
พากันเข้าไปหาตำมะหงง
บอกว่าระตูทั้งสององค์
มีจำนงจงจิตภักดี
ให้พาสองธิดาดวงสวาท
กับโอรสราชเรืองศรี
บรรณาการหลายหลากมากมี
มาถวายธุลีพระบาทา ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ เจรจา
     บัดนั้น
ตำมะหงงกุเรปันหรรษา
จึงมายังที่ประทับพลับพลา
วันทาทูลแถลงให้แจ้งใจ ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
 
     เมื่อนั้น
องค์มิสาระปันหยีศรีใส
ชื่นชมโสมนัสหัททัย
ภูวไนยแย้มยิ้มพริ้มเพรา
จึงบัญชาสั่งตำมะหงง
ท่านจงจัดแจงแต่งรับเขา
อันบุตรีสององค์นงเยาว์
เห็นยังจะเศร้าโศกนัก
ทั้งเป็นคนใหม่ไม่คุ้นเคย
อย่าเพ่อพามาเลยให้รู้จัก
จงนำอรไทไปหยุดพัก
ยังตำหนักริมน้ำที่ทำไว้ ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     บัดนั้น
ตำมะหงงเสนาอัชฌาสัย
รับราชบัญชาแล้วคลาไคล
ออกไปสั่งเจ้าพนักงาน
ให้จัดแจงพลับพลาริมวารี
ผูกมู่ลี่ลายสุวรรณกั้นม่าน
เชิญสองโฉมเฉลาเยาวมาลย์
ไปหยุดพักสำราญหฤทัย
แล้วรับราชกุมารเข้ามา
กับเครื่องบรรณาน้อยใหญ่
นำสี่เสนานั้นคลาไคล
เข้าไปบังคมคัลอัญชลี ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
พระโฉมยงองค์มิสาระปันหยี
จึงกล่าวสุนทรวาที
ปราศรัยเสนีทั้งสี่ไป
ซึ่งระตูทั้งสองผู้ครองเมือง*
ไม่ผูกแค้นขุ่นเคืองอัชฌาสัย
กลับทำไมตรีทั้งนี้ไซร้
ขอบใจเป็นพ้นคณนา ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     บัดนั้น
อำมาตย์ทั้งสี่มียศถา
จึงนบนิ้วสนองพระบัญชา
สองกษัตริย์สั่งมาให้กราบทูล
ว่าชีวิตอยู่ใต้ฝ่าพระบาท
จะขอพึ่งภูวนารถนเรนทร์สูร
ปกป้องสุริย์วงศ์พงศ์ประยูร
ให้เป็นสุขสมบูรณ์บำราศภัย
ซึ่งระตูผู้น้องทำฮึกฮัก
มาต่อสู้ทรงศักดิ์จนตักษัย
จะขอประทานเอาศพไป
ภูวไนยได้โปรดปรานี ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     เมื่อนั้น
พระโฉมยงองค์มิสาระปันหยี
แย้มยิ้มพริ้มพักตร์เปรมปรีดิ์
พลางตรัสแก่สี่เสนา
จงทูลแก่กษัตริย์ทั้งสององค์
ให้รับศพไปปลงดังปรารถนา
อันระตูผู้เป็นอนุชา*
อหังการ์มานะเป็นพ้นคิด
เราจะว่าเท่าไรก็ไม่เห็น
กลับเป็นว่าเข้ากับคนผิด
อกุศลดลใจจึงม้วยมิด
อย่าให้สองทรงฤทธิ์ร้อนพระทัย
ซึ่งโอรสสามองค์นงเยาว์
ฝ่ายเราจะบำรุงรักใคร่
เคยสำราญอย่างไรในกรุงไกร
จะเลี้ยงให้เป็นสุขเหมือนอย่างนั้น
แล้วตรัสเรียกสังคามาระตา
มานั่งใกล้พี่ยาอย่าเดียดฉันท์*
จะเลี้ยงเจ้าเท่าน้องร่วมครรภ์
รักร่วมชีวันคุ้งบรรลัย
แล้วประทานเสื้อผ้าเงินทอง
แก่เสนาทั้งสองกรุงใหญ่
ครั้นเสร็จเสด็จคลาไคล
เข้าในห้องที่ไสยา ฯ
ฯ ๑๒ คำ ฯ
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top