Latest News

Tuesday, July 24, 2012

อิเหนา : กล่าวถึงเมืองหมันหยา (๓)


กล่าวถึงเมืองหมันหยา


     ร่าย

     ๏ ปางก่อนพระนครหมันหยา
ประชาราษฎร์มาตยาเกษมศรี
ตั้งแต่ระตูภูมี
สุดสิ้นชีวีทิวงคต
ก็เย็นเยียบเงียบเหงาเปล่าใจ
ทั่วนิเวศน์เวียงชัยชนบท
ยังแต่ประไหมสุหรีมียศ*
โศกศัลย์รันทดทุกเวลา

 
มีราชธิดาสามองค์
สามทรงวงพักตร์เพียงเลขา
พี่นางทางนามสมญา
ชื่อนิหลาอระตานารี
พระผู้ผ่านพิภพกุเรปัน
ตุนาหงันเป็นประไหมสุหรี
อันระเด่นดาหราวาตี*
บุตรีที่สองรองลงมา
ท้าวดาหาตุนาหงันไป
เป็นประไหมสุหรีในดาหา
ยังแต่น้องนุชสุดโสภา
กัลยาแรกรุ่นจำเริญวัย
ชื่อระเด่นจินดาส่าหรี
พระชนนีถนอมรักใคร่
กษัตริย์ใดมาขออรไท
ไม่ยินยอมยกให้ไปไกลองค์
หวังจะให้เป็นเอกในเศวตฉัตร*
สืบตระกูลกษัตริย์สูงส่ง
อันท้าวมังกันฤทธิรงค์
ก็เนื่องในสุริย์วงศ์กันมา
ได้ครอบครองสวรรยาธานี
ทรงธรรมนั้นมีโอรสา
พระคิดถึงระตูผู้มรณา
จะบำรุงพาราให้เรืองไป
จึงตกแต่งของมาตุนาหงัน
ชนนีนางนั้นก็อวยให้
อภิเษกเอกองค์โอรสไว้
ในพิชัยหมันหยาธานี ฯ
ฯ ๑๘ คำ ฯ

no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top