Latest News

Saturday, July 21, 2012

อิเหนา : กล่าวถึงกษัตริย์วงศ์เทวา ๔ พระนคร (๑)

    บทละครพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒


กล่าวถึงกษัตริย์วงศ์เทวา ๔ พระนคร


     ช้า

     มาจะกล่าวบทไป
ถึงสี่องค์ทรงธรรม์นาถา
เป็นหน่อเนื้อเชื้อวงศ์เทวา
บิตุเรศมารดาเดียวกัน
รุ่งเรืองฤทธาศักดาเดช
ได้ดำรงนคเรศเขตขัณฑ์
พระเชษฐาครองกรุงกุเรปัน
ถัดนั้นครองดาหาธานี

 
พระองค์หนึ่งครองกาหลังบุรีรัตน์
องค์หนึ่งครองสิงหัดส่าหรี
เฉลิมโลกโลกาธาตรี
ไม่มีผู้รอต่อฤทธิ์
ระบือลือทั่วทุกประเทศ
ย่อมเกรงเดชเดชาอาญาสิทธิ์
บำรุงราษฎร์ดับเข็ญอยู่เป็นนิจ
โดยทางทศพิธราชธรรม์ ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ
     ชมตลาด

     มีพระมเหสีห้าองค์
ดั่งอนงค์นางฟ้ากระยาหงัน
เลือกล้วนสุริย์วงศ์พงศ์พันธุ์
กษัตริย์ครองเขตขัณฑ์สวรรยา
ตั้งแต่งตามตำแหน่งครบที่
คือประไหมสุหรีเสน่หา
มะเดหวีที่สองรองลงมา
แล้วมะโตโสภานารี
ที่สี่ลิกูนงเยาว์
ที่ห้านั้นเหมาหลาหงี
อันอัครชายาทั้งห้านี้
ดั้งได้แต่สี่พารา
ประดับด้วยสุรางค์นางสนม
ล้วนอุดมรูปทรงวงศา
ถ้วนหมื่นหกพันกัลยา
วิลาสเลิศลักขณาทุกนางใน
สำหรับขับรำบำเรอราช
พิณพาทย์จำเรียงเสียงใส
ผลัดกันปันโมงมาคอยใช้
พนักงานของใครระไวระวัง
มีเหล่าเถ้าแก่ท้าวนาง
งานเครื่องงานกลางผู้รับสั่ง
โขลนจ่าหลวงแม่เจ้าชาวคลัง
จัดแจงแต่งดั้งครบครัน ฯ
ฯ ๑๒ คำ ฯ
     ร่าย

     มีหมู่มาดยาสามนต์
โยธีรี้พลแข็งขัน
นับหมื่นพื้นหาญชาญฉกรรจ์
เคยณรงค์โรมรันไม่ครั่นคร้าม
ม้ารถคชไกรมิใช่ชั่ว
แต่ละตัวแกล้วกล้ากลางสนาม
ทบปืนยืนยงในสงคราม
ลือนามขามฤทธิ์ทุกทิศไป
นานานคเรศประเทศราช
เข็ดขยาดย่อท้อไม่ต่อได้
ต่างถวายสุวรรณมาลัย
โอรสยศไกรแลธิดา ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top