Latest News

Sunday, July 5, 2009

เห่ครวญ

เห่ครวญ

โคลง

เสียงสรวลระรี่นี้ เสียงใด

เสียงนุชพี่ฤๅใคร ใคร่รู้

เสียงสรวลเสียงทรามวัย นุชพี่ มาแม่

เสียงบังอรสมรผู้ อื่นนั้นฤๅมี

กาพย์
เสียงสรวลระรี่นี้ เสียงแก้วพี่หรือเสียงใคร

เสียงสรวลเสียงทรามวัย สุดสายใจพี่ตามมา

ลมชวยรวยกลิ่นน้อง หอมเรื่อยต้องคลองนาสา

เคลือบเคล้นเห็นคล้ายมา เหลียวหาเจ้าเปล่าวังเวง

ยามสองฆ้องยามย่ำ ทุกคืนค่ำย่ำอกเอง

เสียงปี่มี่ครวญเครง เหมือนเรียมคร่ำร่ำครวญนาน

ล่วงสามยามปลายแล้ว จนไก่แก้วแว่วขันขาน

ม่อยหลับกลับบันดาล ฝันเห็นน้องต้องติดตา

เพรางายวายเสพรส แสนกำสรดอดโอชา

อิ่มทุกข์อิ่มชลนา อิ่มโศกาหน้านองชล

เวรามาทันแล้ว จึงจำแคล้วแก้วโกมล

ให้แค้นแสนสุดทน ทุกข์ถึงเจ้าเศร้าเสียดาย

งามทรงวงดั่งวาด งามมารยาทนาดกรกราย

งามพริ้มยิ้มแย้มพราย งามคำหวานลานใจถวิล

แต่เช้าเท่าถึงเย็น กล้ำกลืนเข็ญเป็นอาจิณ

ชายใดในแผ่นดิน ไม่เหมือนพี่ที่ตรอมใจ

โคลง

เรียมทนทุกข์แต่เช้า ถึงเย็น

มาสู่สุขคืนเข็ญ หม่นไหม้

ชายใดจากสมรเป็น ทุกข์เท่า

เรียมเลย จากคู่วันเดียวได้ ทุกข์ปิ้มปานปี

no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top