Latest News

Wednesday, June 20, 2012

ครูถูกหาว่าเป็นเช่นเรือจ้าง

ครูถูกหาว่าเป็นเช่นเรือจ้าง
แล่นระหว่างสองฟากไม่ไปไหน
นักเรียนสิศึกษาก้าวหน้าไป
ได้เป็นใหญ่เป็นโตมโหฬาร


ที่เปรียบมาล้าสมัยเห็นได้ชัด
เราได้จัดเรือยนต์แพขนาน
ทำงานบนหนทางสร้างสะพาน
ให้ยอดยานผ่านข้ามแม่น้ำไปใครจะข้ามทางเก่าเราไม่ว่า
แต่ทางใหม่มีมาวิชาใหม่
วิชาช่างแพขนานนั่นปะไร
สะพานใหญ่สามัญมัธยม


เหล่านี้แหละงานครูรู้ไว้เชิด
ประโยชน์เกิดแก่ประเทศพิเศษสม
ศิษย์ได้ดีครูมีแต่ชื่นชม
กล้วยไม้ออกดอกสมเจตนา


มุ่งอบรมบ่มนิสัยให้คนดี
ครูเหนื่อยยากนานมีก็ไม่ว่า
เจริญรอยบรมบาทศาสดา
จะเรียกว่าเรือจ้างได้อย่างไร


หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล


ขอบพระคุณ : http://www.noklek.com/wiki2/index.php/ปิ่น_มาลากุล
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top